Naujienos

Šeimų metais apginta daktaro disertacija šeimų sielovados tema (2014 06 13)

Birželio 10 d., antradienį, Liublino katalikiškajame šv. Jono Pauliaus II-ojo universitete kun. Miroslavas Dovda sėkmingai apsigynė daktaro disertaciją. Darbo tema „Przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego w diecezji Wiłkawiszkiej na Litwie w latach 1991-2012“ (pažodinis vertimas: „Ruošimas santuokiniam ir šeimos gyvenimui Vilkaviškio vyskupijoje 1991-2012“).

Sveikiname naująjį daktarą, savo žiniomis praturtinsiantį šeimų sielovadą!

Vilkaviškio vyskupijos kurija

««« atgal