Kunigai, tarnaujantys parapijose

Eil.
nr.

Kunigo vardas ir pavardė

Pareigos

Dekanatas


1.

Kun. Arnas ABRAITIS

Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos vikaras

Alytaus


2.

Kun. Jonas ALESIUS

Kapčiamiesčio parapijos klebonas

Lazdijų


3.

Kan. Jonas BALIŪNAS

Prienų parapijos klebonas
Naujoji Ūta
Prienų dekanas

Prienų


4.

Kun. teol. lic. Rimantas BALTRUŠAITIS

Aukštosios Panemunės parapijos klebonas
Aleksoto vicedekanas

Aleksoto


5.

Kun. teol. lic. psich. mgr. Rytis BALTRUŠAITIS

Garliavos parapijos rezidentas
Šv. Mato gimnazijos direktorius

Aleksoto


6.

Kun. Deividas BAUMILA

Vilkaviškio katedros vikaras

Vilkaviškio


7.

Kun. Kęstutis BEKASOVAS

Garliavos parapijos altaristas-vikaras

Aleksoto


8.

Kun. teol. lic. Sigitas BITKAUSKAS

Seirijų parapijos klebonas
Krikštonys
Policijos kapelionas
Vilkaviškio vyskupijos egzorcistas

Lazdijų


9.

Kun. Slawomir Krzysztof BREWCZYNSKI

Išlaužo parapijos klebonas

Prienų


10.

Kan. Deimantas BROGYS

Šunskų parapijos klebonas

Marijampolės


12.

Kun. Romas BUDREVIČIUS

Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos vikaras

Alytaus


13.

Kun. Arnas BUDRIUS

Prienų parapijos vikaras

Prienų


14.

Kun. Gediminas BULEVIČIUS

Pilviškių parapijos klebonas
Vilkaviškio vicedekanas

Vilkaviškio


15.

Kun. teol. lic. Žydrūnas BURNYS

Veisiejų parapijos klebonas

Lazdijų


16.

Kun. teol. lic. Jonas CIKANA

Liškiavos parapijos klebonas
Gerdašiai

Lazdijų


17.

Kun. Gintautas ČERNAUSKAS

Būdviečio parapijos klebonas
Mindaugai

Lazdijų


19.

Kun. teol. dr. Miroslav DOVDA

Miroslavo parapijos klebonas

Alytaus


20.

Kan. emer. Gvidonas DOVIDAITIS

Lazdijų parapijos altaristas

Lazdijų


21.

Kun. jubil. Petras DUMBLIAUSKAS SDB

Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos altaristas

Marijampolės


22.

Kun. Alvydas DVARECKAS

Bartninkų parapijos klebonas
Alksninė

Vilkaviškio


23.

Kun. teol. lic. Vitas EIDUKAITIS

Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos altaristas

Alytaus


24.

Kun. Juozas FAKĖJAVAS

Zapyškio parapijos klebonas
Ežerėlis

Aleksoto


25.

Kun. teol. lic. Remigijus GAIDYS

Šilavoto parapijos klebonas
Plutiškės
Marijampolės apskrities policijos kapelionas

Prienų


26.

Kun. teol. lic. Virginijus GRAŽULEVIČIUS

Rokų parapijos klebonas
Margininkai

Aleksoto


27.

Kun. Dainius GUREVIČIUS

Gražiškių parapijos klebonas
Vištytis

Vilkaviškio


28.

Prel. kan. Vytautas GUSTAITIS

Vilkaviškio katedros klebonas
Vilkaviškio dekanas

Vilkaviškio


29.

Kun. Vytautas Juozas INSODA

Lukšių parapijos klebonas
Sutkai

Šakių


30.

Mons. Leonas JAKIMAVIČIUS

Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos klebonas
Rumbonys

Alytaus


31.

Kun. egz. lic. Arvydas JAKUŠOVAS

Keturvalakių Švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebonas
Marijampolės vaiko tėviškės namų kapelionas

Vilkaviškio


32.

Kun. teol. lic. Renaldas JANUŠAUSKAS

Kazlų Rūdos parapijos klebonas

Marijampolės


33.

Kan. Donatas JASULAITIS

Kudirkos Naumiesčio parapijos klebonas
Žvirgždaičiai
Šakių dekanas
Vyskupijos ekonomas
Vyskupijos krikščioniškosios kultūros centro rektorius

Šakių


34.

G. kan. bažn. t. lic. Egidijus JURAVIČIUS

Šventežerio parapijos klebonas
Vyskupijos bažnytinio teismo oficiolas

Lazdijų


35.

Kun. Vytautas KAJOKAS

Alvito parapijos klebonas

Vilkaviškio


36.

Kun. Juozas KAMINSKAS

Kazlų Rūdos parapijos altaristas

Marijampolės


37.

Kun. moral. teol. dr. Algirdas Petras KANAPKA

Skardupių parapijos klebonas
Akmenynai

Marijampolės


38.

Kun. Juozas KLIMAVIČIUS

Krosnos parapijos klebonas

Lazdijų


39.

Kun. Ričardas KMITAS

Lekėčių parapijos klebonas
Kretkampis
Žemoji Panemunė

Šakių


40.

Kun. Petras KRAŽAUSKAS

Aukštosios Panemunės parapijos altaristas
Kauno Panemunės senelių namų kapelionas

Aleksoto


41.

Kun. Francas KUKLYS (Gardino vyskupija)

Ilguvos parapijos klebonas
Paežerėliai

Šakių


42.

Kun. teol. dr. Žydrūnas KULPYS

Liudvinavo parapijos klebonas
Vyskupijos Šeimos centro kuratorius
Pasišventusių našlių asociacijos kapelionas

Marijampolės


43.

Kun. teol. lic. Audrius KURAPKA

Pajevonio parapijos klebonas
Lankeliškiai

Vilkaviškio


44.

Kun. teol. lic. Vaidotas LABAŠAUSKAS

Kybartų parapijos klebonas
Kybartų pataisos namų kapelionas
Marijampolės pataisos namų kapelionas
Vyskupijos sielovados moderatorius

Vilkaviškio


45.

Kun. Arvydas LIEPA

Sasnavos parapijos klebonas
Vyskupijos Caritas direktorius

Marijampolės


46.

Kun. Arminas LUKOŠEVIČIUS

Tabariškių parapijos klebonas
Aleksandro Stulginskio universiteto kapelionas

Aleksoto


47.

Kun. Remigijus MACEINA

Igliaukos parapijos klebonas
Gudeliai
Marijampolės apskrities ligoninės kapelionas

Marijampolės


48.

Kun. Jonas MALINAUSKAS MIC

Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos altaristas

Marijampolės


49.

Kun. Gediminas MARCINKEVIČIUS

Virbalio parapijos klebonas
Žalioji

Vilkaviškio


50.

Kun. Juozas MARČIULIONIS

Garliavos parapijos rezidentas

Aleksoto


51.

Kun. Paulius MARČIULIONIS

Leipalingio parapijos klebonas

Lazdijų


52.

Kun. Mindaugas MARTINAITIS

Alksnėnų parapijos klebonas
Didvyžiai
Marijampolės Marijonų gimnazijos kapelionas

Vilkaviškio


53.

Kun. Vytautas Antanas MATUSEVIČIUS

Šakių parapijos klebonas
Plokščiai
Šakių vicedekanas
Vilkaviškio vyskupijos egzorcistas

Alytaus


54.

Kun. Vytautas MAZIRSKAS

Griškabūdžio parapijos klebonas
Barzdai
Vyskupijos Jaunimo centro vadovas

Šakių


55.

Kun. Antanas MICKEVIČIUS

Šlienavos parapijos klebonas
Vilkaviškio vyskupijos Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkas

Aleksoto


56.

Kun. Eugenijus NAUJALIS

Šeštokų parapijos klebonas

Lazdijų


57.

Kun. Alfredas NĖNIUS

Rudaminos parapijos klebonas

Lazdijų


58.

Kun. Bronius Klemensas PALTANAVIČIUS MIC

Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos vikaras

Marijampolės


59.

Prel. kan. Juozas PEČIUKONIS

Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos klebonas
Daukšiai
Patilčiai
Marijampolės dekanas

Marijampolės


60.

Kun. Rimas PILYPAITIS

Pakuonio parapijos klebonas

Prienų


61.

Kun. Jonas POVILAITIS

Liškiavos parapijos altaristas

Lazdijų


62.

Kan. Vytautas PRAJARA

Metelių parapijos klebonas
Lazdijų dekanas

Lazdijų


63.

Kun. Stasys PUIDOKAS MIC

Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos vikaras

Marijampolės


64.

Kun. Donatas ROLSKIS

Slavikų parapijos klebonas

Šakių


65.

Kun. Marius RUDZINSKAS

Marijampolės šv. Jono Pauliaus II parapijos klebonas

Marijampolės


66.

Kan. emer. muz. mgr. Gracijus SAKALAUSKAS

Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos altarista

Marijampolės


67.

Kun. Vytautas SAKAVIČIUS

Kučiūnų parapijos klebonas

Lazdijų


68.

Kun. bažn. muz. mgr. teol. dr. Vilius SIKORSKAS

Garliavos parapijos rezidentas
Kauno sakralinės muzikos direktorius

Aleksoto


69.

Kun. Valdas SIMANAITIS

Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos klebonas
Alytaus pataisos namų kapelionas

Alytaus


70.

Kun. Rimantas SIMANAVIČIUS

Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos vikaras
Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos kapelionas

Alytaus


71.

Kun. Arūnas SIMONAVIČIUS

Skriaudžių parapijos klebonas
Ąžuolų Būda

Prienų


72.

G. kan. prof. teol. dr. Rimas SKINKAITIS

Vilkaviškio katedros rezidentas
Katalikų Teologijos Fakulteto VDU dėstytojas

Vilkaviškio


73.

Kun. Kazimieras SKUČAS

Pažėrų parapijos klebonas

Aleksoto


74.

Kun. Mindaugas SMETONIS

Sangrūdos parapijos klebonas
Liubavas

Marijampolės


75.

Kun. Valdemaras SMULSKIS

Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos vikaras

Marijampolės


76.

Kun. Kęstutis SPRANGAUSKAS

Gelgaudiškio parapijos klebonas

Šakių


77.

Kun. Vaclovas STAKĖNAS

Kybartų parapijos altaristas

Vilkaviškio


78.

Kun. Zenonas STEPANAUSKAS

Kaimelio parapijos klebonas
Sudargas

Šakių


79.

Kun. Gintautas Romualdas STEPONAITIS

Krokialaukio parapijos klebonas

Alytaus


80.

Kun. Aurimas STIKLAKIS

Aleksoto parapijos vikaras

Aleksoto


81.

Kun. teol. lic. edukol. mgr. Vidmantas STRIOKAS

Višakio Rūdos parapijos klebonas
Bagotoji
Nemirai
Marijampolės krašto skautų dvasios vadas

Marijampolės


82.

Kun. Andrius ŠIDLAUSKAS MIC

Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos klebonas
Patašinė

Marijampolės


83.

Kun. Antanas URBANAVIČIUS

Plokščių parapijos altaristas

Šakių


84.

Kun. teol. lic. Gintaras URBŠTAS

Garliavos parapijos klebonas
Aleksoto dekanas

Aleksoto


85.

G. kan. Arūnas UŽUPIS

Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos klebonas
Ūdrija
Alytaus dekanas
Alytaus apskrities ligoninės kapelionas

Alytaus


86.

Mons. jubil. Juozas UŽUPIS

Prienų parapijos altaristas

Prienų


87.

Kan. emer. Vytautas VAIČIŪNAS

Šlienavos parapijos altaristas

Aleksoto


88.

Kun. Virginijus VAITKUS

Gižų parapijos klebonas

Vilkaviškio


89.

Kun. Andrius VAITKŪNAS

Paluobių Šv. Angelų Sargų parapijos klebonas
Braziūkai

Šakių


90.

Kun. Tadeus VALLIAN

Lazdijų parapijos altaristas
Šlavantai

Lazdijų


91.

Kun. Darius VASILIAUSKAS

Alytaus šv. Kazimiero parapijos klebonas

Alytaus


92.

Kun. Artūras VAŠKEVIČIUS

Sintautų parapijos klebonas

Šakių


93.

Kun. Rimantas VENSLOVA

Alytaus šv. Kazimiero parapijos vikaras

Alytaus


94.

Kun. filos. lic. Remigijus VEPRAUSKAS

Balbieriškio parapijos klebonas

Prienų


95.

Kun. Romualdas VITKOVSKIS

Kudirkos Naumiesčio parapijos vikaras

Šakių


96.

Kun. Vitalij VOLODKOVIČ

Šakių parapijos vikaras

Šakių


97.

G. kan. Kęstutis VOSYLIUS

Veiverių parapijos klebonas

Prienų


98.

Kan. Valius ZUBAVIČIUS OP

Aleksoto parapijos klebonas
Kapitulos pirmininkas

Aleksoto


99.

Kan. prof. teol. dr. Kęstutis ŽEMAITIS

Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos rezidentas
Katalikų Teologijos Fakulteto VDU dėstytojas
Marijampolės kolegijos kapelionas

Marijampolės


100.

Kun. teol. lic. Algirdas ŽUKAUSKAS

Kalvarijos parapijos klebonas
Marijampolės vicedekanas

Marijampolės


101.

G. kan. Raimundas ŽUKAUSKAS

Simno parapijos klebonas
Santaika
Alytaus vicedekanas

Alytaus


102.

Kun. teol. lic. Nerijus ŽVIRBLYS

Lazdijų parapijos klebonas
Lazdijų vicedekanas
Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos kapelionas

Lazdijų

««« atgal