Kunigai, tarnaujantys parapijose

Eil.
nr.

Kunigo vardas ir pavardė

Pareigos

Dekanatas


1.

Kun. Arnas ABRAITIS

Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos vikaras

Alytaus


2.

Kun. Jonas ALESIUS

Kapčiamiesčio parapijos klebonas

Lazdijų


3.

G. kan. Jonas BALIŪNAS

Prienų parapijos klebonas
Naujoji Ūta
Prienų dekanas

Prienų


4.

Kun. teol. lic. Rimantas BALTRUŠAITIS

Tabariškių parapijos klebonas
A. Stulginskio universiteto kapelionas

Aleksoto


5.

Kun. teol. lic. psich. mgr. Rytis BALTRUŠAITIS

Keturvalakių Švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebonas
Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro vadovas bei parapijinės katechezės, tikybos mokymo ir religinio švietimo koordinatorius

Vilkaviškio


6.

Kun. Deividas BAUMILA

Vilkaviškio katedros vikaras

Vilkaviškio


7.

Kun. Kęstutis BEKASOVAS

Aleksoto parapijos altaristas

Aleksoto


8.

Kun. teol. lic. Sigitas BITKAUSKAS

Išlaužo parapijos klebonas
Policijos kapelionas
Vilkaviškio vyskupijos egzorcistas

Prienų


9.

Kun. Slawomir Krzysztof BREWCZYNSKI

Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos vikaras

Marijampolės


10.

Kan. Deimantas BROGYS

Aukštosios Panemunės parapijos klebonas
Aleksoto dekanas

Aleksoto


11.

G. kan. Robertas BRUZGA

Garliavos parapijos vikaras-altaristas

Aleksoto


12.

Kun. Romas BUDREVIČIUS

Liubavo parapijos klebonas
Akmenynai
„Marijampolės Vaiko tėviškės namų“ Avikiluose kapelionas

Marijampolės


13.

Kun. Arnas BUDRIUS

Prienų parapijos vikaras

Prienų


14.

Kun. Gediminas BULEVIČIUS

Kalvarijos parapijos klebonas
Marijampolės vicedekanas

Marijampolės


15.

Kun. teol. lic. Žydrūnas BURNYS

Veisiejų parapijos klebonas
Paveisininkai klebonas

Lazdijų


16.

Kun. teol. lic. Jonas CIKANA

Liškiavos parapijos klebonas
Gerdašiai
Vyskupijos Jaunimo centro direktorius

Lazdijų


17.

Kun. Gintautas ČERNAUSKAS

Būdviečio parapijos klebonas
Mindaugai

Marijampolės


18.

Kun. Juan Alejandro DIELINIKAITIS

Sangrūdos parapijos klebonas

Marijampolės


19.

Kun. teol. lic. Miroslav DOVDA

Alytaus šv. Kazimiero parapijos rezidentas
Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos kapelionas
Liublino (Lenkija) katalikiškojo universiteto doktorantas

Alytaus


20.

Kan. emer. Gvidonas DOVIDAITIS

Lazdijų parapijos altaristas

Lazdijų


21.

Kun. bažn. t. lic. Linas DŪKŠTA

Vištyčio parapijos klebonas

Vilkaviškio


22.

Kun. Alvydas DVARECKAS

Bartninkų parapijos klebonas
Alksninė

Vilkaviškio


23.

Kun. teol. lic. Vitas EIDUKAITIS

Seirijų parapijos klebonas
Krikštonys

Lazdijų


24.

Kun. Juozas FAKĖJAVAS

Zapyškio parapijos klebonas
Ežerėlis

Aleksoto


25.

Kun. teol. lic. Remigijus GAIDYS

Šunskų parapijos klebonas
Policijos kapelionas

Marijampolės


26.

Kun. Vitalijus GOLINAS

Slavikų šv. Onos klebonas
Sudargas

Šakių


27.

Kun. teol. lic. Virginijus GRAŽULEVIČIUS

Rokų parapijos klebonas
Margininkai

Aleksoto


28.

Kun. Dainius GUREVIČIUS

Gražiškių parapijos klebonas

Vilkaviškio


29.

Prel. kan. Vytautas GUSTAITIS

Vilkaviškio katedros klebonas
Vilkaviškio dekanas

Vilkaviškio


30.

Kun. Vytautas Juozas INSODA

Lukšių parapijos klebonas

Šakių


31.

Mons. Leonas JAKIMAVIČIUS

Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos klebonas
Rumbonys

Alytaus


32.

Kun. egz. lic. Arvydas JAKUŠOVAS

Aukštosios Panemunės parapijos vikaras
Kauno šv. Mato vidurinės mokyklos kapelionas

Aleksoto


33.

Kun. teol. lic. Renaldas JANUŠAUSKAS

Kazlų Rūdos parapijos klebonas

Marijampolės


34.

Kan. Donatas JASULAITIS

Kudirkos Naumiesčio parapijos klebonas
Žvirgždaičiai
Šakių dekanas
Vyskupijos ekonomas
Vyskupijos krikščioniškosios kultūros centro rektorius

Šakių


35.

Kun. Jonas JONUŠKA


36.

G. kan. bažn. t. lic. Egidijus JURAVIČIUS

Šventežerio parapijos klebonas
Vyskupijos bažnytinio teismo oficiolas

Lazdijų


37.

Kan. emer. doc. teol. dr. Algimantas KAJACKAS

Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos rezidentas

Marijampolės


38.

Kun. Vytautas KAJOKAS

Alvito parapijos klebonas

Vilkaviškio


39.

Kun. Juozas KAMINSKAS

Paluobių parapijos klebonas
Braziūkai

Šakių


40.

Kun. moral. teol. dr. Algirdas Petras KANAPKA

Skardupių parapijos klebonas

Marijampolės


41.

Kun. Antanas KEREIŠIS

Alksnėnų parapijos klebonas
Didvyžiai

Vilkaviškio


42.

Kun. Juozas KLIMAVIČIUS

Krosnos parapijos klebonas

Lazdijų


43.

Kun. Ričardas KMITAS

Šilavoto parapijos klebonas
Plutiškės

Prienų


44.

Kun. Petras KRAŽAUSKAS

Aukštosios Panemunės parapijos altaristas
Kauno Panemunės senelių namų kapelionas

Aleksoto


45.

Kun. Francas KUKLYS (Gardino vyskupija)

Pajevonio parapijos klebonas
Lankeliškiai

Vilkaviškio


46.

Kun. teol. lic. Audrius KURAPKA

Lekėčių parapijos klebonas
Kretkampis

Šakių


47.

Kun. teol. lic. Vaidotas LABAŠAUSKAS

Kybartų parapijos klebonas
Kybartų pataisos namų kapelionas
Marijampolės pataisos namų kapelionas
Vyskupijos sielovados moderatorius

Vilkaviškio


48.

Kun. Arvydas LIEPA

Sasnavos parapijos klebonas
Vyskupijos Caritas direktorius

Marijampolės


49.

Kun. Arminas LUKOŠEVIČIUS

Šakių parapijos vikaras

Šakių


50.

Kun. Remigijus MACEINA

Igliaukos parapijos klebonas
Gudeliai
Marijampolės apskrities ligoninės kapelionas
Marijampolės Marijonų gimnazijos kapelionas

Marijampolės


51.

Kun. Jonas MALINAUSKAS MIC

Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos vikaras

Marijampolės

52.

Kun. Gediminas MARCINKEVIČIUS

Virbalio parapijos klebonas
Žalioji

Vilkaviškio

53.

Kun. Juozas MARČIULIONIS

Garliavos parapijos rezidentas

Aleksoto

54.

Kun. Paulius MARČIULIONIS

Leipalingio parapijos klebonas
Vilkaviškio vyskupijos Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio kapelionas

Lazdijų

55.

Kun. Mindaugas MARTINAITIS

Bagotosios parapijos klebonas

Marijampolės

56.

Kun. Sigitas MATUSEVIČIUS

Šakių parapijos klebonas
Valakbūdis
Šakių vicedekanas

Šakių

57.

Kun. Vytautas Antanas MATUSEVIČIUS

Miroslavo parapijos klebonas
Alytaus pataisos namų kapelionas
Vilkaviškio vyskupijos egzorcistas

Alytaus

58.

Kun. Vytautas MAZIRSKAS

Griškabūdžio parapijos klebonas
Barzdai

Šakių

59.

Kun. Antanas MICKEVIČIUS

Šlienavos parapijos klebonas
Vilkaviškio vyskupijos Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkas

Aleksoto

60.

Kun. Eugenijus NAUJALIS

Šeštokų parapijos klebonas

Lazdijų

61.

Kun. Alfredas NĖNIUS

Rudaminos parapijos klebonas

Lazdijų

62.

Kun. Albinas PALTANAVIČIUS

Kudirkos Naumiesčio parapijos altaristas

Šakių

63.

Kun. Bronius Klemensas PALTANAVIČIUS MIC

Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos vikaras

Marijampolės

64.

Kun. Algirdas Juozas PASILAUSKAS

Vilkaviškio katedros rezidentas

Vilkaviškio

65.

Prel. kan. Juozas PEČIUKONIS

Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos klebonas
Daukšiai
Patilčiai
Marijampolės dekanas

Marijampolės

66.

Kun. Marius PĖČELIS

67.

Kun. Rimas PILYPAITIS

Pakuonio parapijos klebonas

Prienų

68.

Kun. Jonas POVILAITIS

Kučiūnų parapijos klebonas

Lazdijų

69.

Kan. Vytautas PRAJARA

Metelių parapijos klebonas
Lazdijų dekanas

Lazdijų

70.

Kun. Donatas ROLSKIS

Sintautų parapijos klebonas

Šakių

71.

Kun. Marius RUDZINSKAS

Marijampolės pal. Jono Pauliaus II parapijos klebonas

Marijampolės

72.

Kan. emer. muz. mgr. Gracijus SAKALAUSKAS

Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos altarista

Marijampolės

73.

Kun. Vytautas SAKAVIČIUS

Ilguvos parapijos klebonas
Sutkai

Šakių

74.

Kun. bažn. muz. mgr. teol. dr. Vilius SIKORSKAS

Garliavos parapijos rezidentas

Aleksoto

75.

Kun. Valdas SIMANAITIS

Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos klebonas

Alytaus

76.

Kun. Rimantas SIMANAVIČIUS

Liudvinavo parapijos klebonas

Marijampolės

77.

Kun. Arūnas SIMONAVIČIUS

Skriaudžių parapijos klebonas
Ąžuolų Būda

Prienų

78.

Kun. doc. teol. dr. Rimas SKINKAITIS

Vilkaviškio katedros rezidentas
Katalikų Teologijos Fakulteto VDU dėstytojas

Vilkaviškio

79.

Kun. Kazimieras SKUČAS

Pažėrų parapijos klebonas

Aleksoto

80.

Kun. Valdemaras SMULSKIS

Garliavos parapijos vikaras

Aleksoto

81.

Kun. Kęstutis SPRANGAUSKAS

Gelgaudiškio parapijos klebonas

Šakių

82.

Kun. Vaclovas STAKĖNAS

Kybartų parapijos altaristas

Vilkaviškio

83.

Kun. Kęstutis STANKEVIČIUS

Santaikos parapijos klebonas

Alytaus

84.

Kun. Zenonas STEPANAUSKAS

Kaimelio parapijos klebonas

Šakių

85.

Kun. Gintautas Romualdas STEPONAITIS

Krokialaukio parapijos klebonas
Riečiai

Alytaus

86.

Kun. teol. lic. edukol. mgr. Vidmantas STRIOKAS

Višakio Rūdos parapijos klebonas
Nemirai
Marijampolės krašto skautų dvasios vadas

Marijampolės

87.

Kun. Andrius ŠIDLAUSKAS MIC

Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos klebonas
Patašinė

Marijampolės

88.

Kun. Antanas URBANAVIČIUS

Plokščių parapijos klebonas

Šakių

89.

Kun. edukol. mgr. Vitas URBONAS

Paežerėlių parapijos klebonas
Žemoji Panemunė

Šakių

90.

Kun. teol. lic. Gintaras URBŠTAS

Garliavos parapijos klebonas
Aleksoto vicedekanas

Aleksoto

91.

G. kan. Arūnas UŽUPIS

Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos klebonas
Ūdrija
Alytaus dekanas
Alytaus apskrities ligoninės kapelionas

Alytaus

92.

Mons. jubil. Juozas UŽUPIS

Prienų parapijos altaristas

Prienų

93.

Kan. emer. Vytautas VAIČIŪNAS

Šlienavos parapijos altaristas

Aleksoto

94.

Kun. Virginijus VAITKUS

Gižų parapijos klebonas

Vilkaviškio

95.

Kun. Andrius VAITKŪNAS

Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos vikaras

Alytaus

96.

Kun. Tadeus VALLIAN

Lazdijų parapijos altaristas
Šlavantai

Lazdijų

97.

Kun. Darius VASILIAUSKAS

Alytaus šv. Kazimiero parapijos klebonas

Alytaus

98.

Kun. Artūras VAŠKEVIČIUS

Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos vikaras

Alytaus

99.

Kun. Rimantas VENSLOVA

100.

Kun. filos. lic. Remigijus VEPRAUSKAS

Balbieriškio parapijos klebonas

Prienų

101.

Kun. Romualdas VITKOVSKIS

Kudirkos Naumiesčio parapijos vikaras

Šakių

102.

Kun. Vitalij VOLODKOVIČ

Kalvarijos parapijos vikaras

Marijampolės

103.

Kun. Kęstutis VOSYLIUS

Veiverių parapijos administratorius

Prienų

104.

Kan. Valius ZUBAVIČIUS OP

Aleksoto parapijos klebonas
Kapitulos pirmininkas

Aleksoto

105.

Kan. prof. teol. dr. Kęstutis ŽEMAITIS

Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos rezidentas
Katalikų Teologijos Fakulteto VDU dėstytojas
Marijampolės kolegijos kapelionas

Marijampolės

106.

Kun. Algirdas ŽUKAUSKAS

Pilviškių parapijos klebonas
Vilkaviškio vicedekanas

Vilkaviškio

107.

G. kan. Raimundas ŽUKAUSKAS

Simno parapijos klebonas
Alytaus vicedekanas

Alytaus

108.

Kun. teol. lic. Nerijus ŽVIRBLYS

Lazdijų parapijos klebonas
Lazdijų vicedekanas

Lazdijų

««« atgal