Kunigai, tarnaujantys parapijose

Eil.
nr.

Kunigo vardas ir pavardė

Pareigos

Dekanatas


1.

Kun. Arnas ABRAITIS

Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos vikaras

Alytaus


2.

Kun. Jonas ALESIUS

Kapčiamiesčio parapijos klebonas

Lazdijų


3.

G. kan. Jonas BALIŪNAS

Prienų parapijos klebonas
Naujoji Ūta
Prienų dekanas

Prienų


4.

Kun. teol. lic. Rimantas BALTRUŠAITIS

Tabariškių parapijos klebonas
A. Stulginskio universiteto kapelionas

Aleksoto


5.

Kun. teol. lic. psich. mgr. Rytis BALTRUŠAITIS

Keturvalakių Švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebonas
Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro vadovas bei parapijinės katechezės, tikybos mokymo ir religinio švietimo koordinatorius

Vilkaviškio


6.

Kun. Deividas BAUMILA

Vilkaviškio katedros vikaras

Vilkaviškio


7.

Kun. Kęstutis BEKASOVAS

Garliavos parapijos altaristas-vikaras

Aleksoto


8.

Kun. teol. lic. Sigitas BITKAUSKAS

Išlaužo parapijos klebonas
Policijos kapelionas
Vilkaviškio vyskupijos egzorcistas

Prienų


9.

Kun. Slawomir Krzysztof BREWCZYNSKI

Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos vikaras

Marijampolės


10.

Kan. Deimantas BROGYS

Aukštosios Panemunės parapijos klebonas
Aleksoto dekanas

Aleksoto


11.

G. kan. Robertas BRUZGA

Garliavos parapijos vikaras-altaristas

Aleksoto


12.

Kun. Romas BUDREVIČIUS

Liubavo parapijos klebonas
Akmenynai
„Marijampolės Vaiko tėviškės namų“ Avikiluose kapelionas

Marijampolės


13.

Kun. Arnas BUDRIUS

Prienų parapijos vikaras

Prienų


14.

Kun. Gediminas BULEVIČIUS

Kalvarijos parapijos klebonas
Marijampolės vicedekanas

Marijampolės


15.

Kun. teol. lic. Žydrūnas BURNYS

Veisiejų parapijos klebonas

Lazdijų


16.

Kun. teol. lic. Jonas CIKANA

Liškiavos parapijos klebonas
Gerdašiai
Vyskupijos Jaunimo centro direktorius

Lazdijų


17.

Kun. Gintautas ČERNAUSKAS

Būdviečio parapijos klebonas
Mindaugai

Lazdijų


18.

Kun. Juan Alejandro DIELINIKAITIS

Sangrūdos parapijos klebonas

Marijampolės


19.

Kun. teol. dr. Miroslav DOVDA

Miroslavo parapijos klebonas
Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos kapelionas

Alytaus


20.

Kan. emer. Gvidonas DOVIDAITIS

Lazdijų parapijos altaristas

Lazdijų


21.

Kun. jubil. Petras DUMBLIAUSKAS SDB

Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos altaristas

Marijampolės


22.

Kun. Alvydas DVARECKAS

Bartninkų parapijos klebonas
Alksninė

Vilkaviškio


23.

Kun. teol. lic. Vitas EIDUKAITIS

Seirijų parapijos klebonas
Krikštonys

Lazdijų


24.

Kun. Juozas FAKĖJAVAS

Zapyškio parapijos klebonas
Ežerėlis

Aleksoto


25.

Kun. teol. lic. Remigijus GAIDYS

Šunskų parapijos klebonas
Policijos kapelionas

Marijampolės


26.

Kun. teol. lic. Virginijus GRAŽULEVIČIUS

Rokų parapijos klebonas
Margininkai

Aleksoto


27.

Kun. Dainius GUREVIČIUS

Gražiškių parapijos klebonas
Vištytis

Vilkaviškio


28.

Prel. kan. Vytautas GUSTAITIS

Vilkaviškio katedros klebonas
Vilkaviškio dekanas

Vilkaviškio


29.

Kun. Vytautas Juozas INSODA

Lukšių parapijos klebonas
Sutkai

Šakių


30.

Mons. Leonas JAKIMAVIČIUS

Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos klebonas
Rumbonys

Alytaus


31.

Kun. egz. lic. Arvydas JAKUŠOVAS

Aukštosios Panemunės parapijos vikaras
Šv. Mato gimnazijos direktorius

Aleksoto


32.

Kun. teol. lic. Renaldas JANUŠAUSKAS

Kazlų Rūdos parapijos klebonas

Marijampolės


33.

Kan. Donatas JASULAITIS

Kudirkos Naumiesčio parapijos klebonas
Žvirgždaičiai
Šakių dekanas
Vyskupijos ekonomas
Vyskupijos krikščioniškosios kultūros centro rektorius

Šakių


34.

G. kan. bažn. t. lic. Egidijus JURAVIČIUS

Šventežerio parapijos klebonas
Vyskupijos bažnytinio teismo oficiolas

Lazdijų


35.

Kun. Vytautas KAJOKAS

Alvito parapijos klebonas

Vilkaviškio


36.

Kun. Juozas KAMINSKAS

Kazlų Rūdos parapijos altaristas

Marijampolės


37.

Kun. moral. teol. dr. Algirdas Petras KANAPKA

Skardupių parapijos klebonas

Marijampolės


38.

Kun. Antanas KEREIŠIS

Vilkaviškio parapijos altaristas-vikaras

Vilkaviškio


39.

Kun. Juozas KLIMAVIČIUS

Krosnos parapijos klebonas

Lazdijų


40.

Kun. Ričardas KMITAS

Šilavoto parapijos klebonas
Plutiškės

Prienų


41.

Kun. Petras KRAŽAUSKAS

Aukštosios Panemunės parapijos altaristas
Kauno Panemunės senelių namų kapelionas

Aleksoto


42.

Kun. Francas KUKLYS (Gardino vyskupija)

Pajevonio parapijos klebonas
Lankeliškiai

Vilkaviškio


43.

Kun. teol. dr. Žydrūnas KULPYS

Liudvinavo parapijos klebonas
Vyskupijos Šeimos centro kuratorius
Pasišventusių našlių asociacijos kapelionas

Marijampolės


44.

Kun. teol. lic. Audrius KURAPKA

Lekėčių parapijos klebonas
Kretkampis
Žemoji Panemunė

Šakių


45.

Kun. teol. lic. Vaidotas LABAŠAUSKAS

Kybartų parapijos klebonas
Kybartų pataisos namų kapelionas
Marijampolės pataisos namų kapelionas
Vyskupijos sielovados moderatorius

Vilkaviškio


46.

Kun. Arvydas LIEPA

Sasnavos parapijos klebonas
Vyskupijos Caritas direktorius

Marijampolės


47.

Kun. Remigijus MACEINA

Igliaukos parapijos klebonas
Gudeliai
Marijampolės apskrities ligoninės kapelionas

Marijampolės


48.

Kun. Jonas MALINAUSKAS MIC

Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos altaristas

Marijampolės


49.

Kun. Gediminas MARCINKEVIČIUS

Virbalio parapijos klebonas
Žalioji

Vilkaviškio


50.

Kun. Juozas MARČIULIONIS

Garliavos parapijos rezidentas

Aleksoto


51.

Kun. Paulius MARČIULIONIS

Leipalingio parapijos klebonas

Lazdijų


52.

Kun. Mindaugas MARTINAITIS

Alksnėnų parapijos klebonas
Didvyžiai
Marijampolės Marijonų gimnazijos kapelionas

Vilkaviškio


53.

Kun. Vytautas Antanas MATUSEVIČIUS

Šakių parapijos klebonas
Šakių vicedekanas
Vilkaviškio vyskupijos egzorcistas

Alytaus


54.

Kun. Vytautas MAZIRSKAS

Griškabūdžio parapijos klebonas
Barzdai

Šakių


55.

Kun. Antanas MICKEVIČIUS

Šlienavos parapijos klebonas
Vilkaviškio vyskupijos Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkas

Aleksoto


56.

Kun. Eugenijus NAUJALIS

Šeštokų parapijos klebonas

Lazdijų


57.

Kun. Alfredas NĖNIUS

Rudaminos parapijos klebonas

Lazdijų


58.

Kun. Bronius Klemensas PALTANAVIČIUS MIC

Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos vikaras

Marijampolės


59.

Kun. Algirdas Juozas PASILAUSKAS

Vilkaviškio katedros rezidentas

Vilkaviškio


60.

Prel. kan. Juozas PEČIUKONIS

Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos klebonas
Daukšiai
Patilčiai
Marijampolės dekanas

Marijampolės


61.

Kun. Rimas PILYPAITIS

Pakuonio parapijos klebonas

Prienų


62.

Kun. Jonas POVILAITIS

Kučiūnų parapijos klebonas

Lazdijų


63.

Kan. Vytautas PRAJARA

Metelių parapijos klebonas
Lazdijų dekanas

Lazdijų


64.

Kun. Stasys PUIDOKAS MIC

Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos vikaras

Marijampolės


65.

Kun. Donatas ROLSKIS

Sintautų parapijos klebonas
Slavikai

Šakių


66.

Kun. Marius RUDZINSKAS

Marijampolės šv. Jono Pauliaus II parapijos klebonas

Marijampolės


67.

Kan. emer. muz. mgr. Gracijus SAKALAUSKAS

Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos altarista

Marijampolės


68.

Kun. Vytautas SAKAVIČIUS

Ilguvos parapijos klebonas
Paežerėliai

Šakių


69.

Kun. bažn. muz. mgr. teol. dr. Vilius SIKORSKAS

Garliavos parapijos rezidentas

Aleksoto


70.

Kun. Valdas SIMANAITIS

Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos klebonas

Alytaus


71.

Kun. Rimantas SIMANAVIČIUS

Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos vikaras

Alytaus


72.

Kun. Arūnas SIMONAVIČIUS

Skriaudžių parapijos klebonas
Ąžuolų Būda

Prienų


73.

Kun. doc. teol. dr. Rimas SKINKAITIS

Vilkaviškio katedros rezidentas
Katalikų Teologijos Fakulteto VDU dėstytojas

Vilkaviškio


74.

Kun. Kazimieras SKUČAS

Pažėrų parapijos klebonas

Aleksoto


75.

Kun. Valdemaras SMULSKIS

Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos vikaras

Marijampolės


76.

Kun. Kęstutis SPRANGAUSKAS

Gelgaudiškio parapijos klebonas

Šakių


77.

Kun. Vaclovas STAKĖNAS

Kybartų parapijos altaristas

Vilkaviškio


78.

Kun. Kęstutis STANKEVIČIUS

Santaikos parapijos klebonas

Alytaus


79.

Kun. Zenonas STEPANAUSKAS

Kaimelio parapijos klebonas
Sudargas

Šakių


80.

Kun. Gintautas Romualdas STEPONAITIS

Krokialaukio parapijos klebonas

Alytaus


81.

Kun. Aurimas STIKLAKIS

Aleksoto parapijos vikaras

Aleksoto


82.

Kun. teol. lic. edukol. mgr. Vidmantas STRIOKAS

Višakio Rūdos parapijos klebonas
Bagotoji
Nemirai
Marijampolės krašto skautų dvasios vadas

Marijampolės


83.

Kun. Andrius ŠIDLAUSKAS MIC

Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos klebonas
Patašinė

Marijampolės


84.

Kun. Antanas URBANAVIČIUS

Plokščių parapijos klebonas

Šakių


85.

Kun. teol. lic. Gintaras URBŠTAS

Garliavos parapijos klebonas
Aleksoto vicedekanas

Aleksoto


86.

G. kan. Arūnas UŽUPIS

Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos klebonas
Ūdrija
Alytaus dekanas
Alytaus apskrities ligoninės kapelionas

Alytaus


87.

Mons. jubil. Juozas UŽUPIS

Prienų parapijos altaristas

Prienų


88.

Kan. emer. Vytautas VAIČIŪNAS

Šlienavos parapijos altaristas

Aleksoto


89.

Kun. Virginijus VAITKUS

Gižų parapijos klebonas

Vilkaviškio


90.

Kun. Andrius VAITKŪNAS

Paluobių Šv. Angelų Sargų parapijos klebonas
Braziūkai

Šakių


91.

Kun. Tadeus VALLIAN

Lazdijų parapijos altaristas
Šlavantai

Lazdijų


92.

Kun. Darius VASILIAUSKAS

Alytaus šv. Kazimiero parapijos klebonas

Alytaus


93.

Kun. Artūras VAŠKEVIČIUS

Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos vikaras
Alytaus pataisos namų kapelionas

Alytaus


94.

Kun. Rimantas VENSLOVA

Alytaus šv. Kazimiero parapijos vikaras

Alytaus


95.

Kun. filos. lic. Remigijus VEPRAUSKAS

Balbieriškio parapijos klebonas

Prienų


96.

Kun. Romualdas VITKOVSKIS

Kudirkos Naumiesčio parapijos vikaras

Šakių


97.

Kun. Vitalij VOLODKOVIČ

Šakių parapijos vikaras

Šakių


98.

Kun. Kęstutis VOSYLIUS

Veiverių parapijos klebonas

Prienų


99.

Kan. Valius ZUBAVIČIUS OP

Aleksoto parapijos klebonas
Kapitulos pirmininkas

Aleksoto


100.

Kan. prof. teol. dr. Kęstutis ŽEMAITIS

Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos rezidentas
Katalikų Teologijos Fakulteto VDU dėstytojas
Marijampolės kolegijos kapelionas

Marijampolės


101.

Kun. Algirdas ŽUKAUSKAS

Pilviškių parapijos klebonas
Vilkaviškio vicedekanas

Vilkaviškio


102.

G. kan. Raimundas ŽUKAUSKAS

Simno parapijos klebonas
Alytaus vicedekanas

Alytaus


103.

Kun. teol. lic. Nerijus ŽVIRBLYS

Lazdijų parapijos klebonas
Lazdijų vicedekanas

Lazdijų

««« atgal