Kunigai, tarnaujantys parapijose

Eil.
nr.

Kunigo vardas ir pavardė

Pareigos

Dekanatas


1.

Kun. Arnas ABRAITIS

Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos vikaras

Alytaus


2.

Kun. Jonas ALESIUS

Kapčiamiesčio parapijos klebonas

Lazdijų


3.

G. kan. Jonas BALIŪNAS

Prienų parapijos klebonas
Naujoji Ūta
Prienų dekanas

Prienų


4.

Kun. teol. lic. Rimantas BALTRUŠAITIS

Tabariškių parapijos klebonas
A. Stulginskio universiteto kapelionas

Aleksoto


5.

Kun. teol. lic. psich. mgr. Rytis BALTRUŠAITIS

Keturvalakių Švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebonas
Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro vadovas bei parapijinės katechezės, tikybos mokymo ir religinio švietimo koordinatorius

Vilkaviškio


6.

Kun. Deividas BAUMILA

Vilkaviškio katedros vikaras

Vilkaviškio


7.

Kun. Kęstutis BEKASOVAS

Aleksoto parapijos altaristas

Aleksoto


8.

Kun. teol. lic. Sigitas BITKAUSKAS

Išlaužo parapijos klebonas
Policijos kapelionas
Vilkaviškio vyskupijos egzorcistas

Prienų


9.

Kun. Slawomir Krzysztof BREWCZYNSKI

Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos vikaras

Marijampolės


10.

Kan. Deimantas BROGYS

Aukštosios Panemunės parapijos klebonas
Aleksoto dekanas

Aleksoto


11.

G. kan. Robertas BRUZGA

Garliavos parapijos vikaras-altaristas

Aleksoto


12.

Kun. Romas BUDREVIČIUS

Liubavo parapijos klebonas
Akmenynai
„Marijampolės Vaiko tėviškės namų“ Avikiluose kapelionas

Marijampolės


13.

Kun. Arnas BUDRIUS

Prienų parapijos vikaras

Prienų


14.

Kun. Gediminas BULEVIČIUS

Kalvarijos parapijos klebonas
Marijampolės vicedekanas

Marijampolės


15.

Kun. teol. lic. Žydrūnas BURNYS

Veisiejų parapijos klebonas
Paveisininkai klebonas

Lazdijų


16.

Kun. teol. lic. Jonas CIKANA

Liškiavos parapijos klebonas
Gerdašiai
Vyskupijos Jaunimo centro direktorius

Lazdijų


17.

Kun. Gintautas ČERNAUSKAS

Būdviečio parapijos klebonas
Mindaugai

Marijampolės


18.

Kun. Juan Alejandro DIELINIKAITIS

Sangrūdos parapijos klebonas

Marijampolės


19.

Kun. teol. dr. Miroslav DOVDA

Alytaus šv. Kazimiero parapijos rezidentas
Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos kapelionas

Alytaus


20.

Kan. emer. Gvidonas DOVIDAITIS

Lazdijų parapijos altaristas

Lazdijų


21.

Kun. jubil. Petras DUMBLIAUSKAS SDB

Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos altaristas

Marijampolės


22.

Kun. Alvydas DVARECKAS

Bartninkų parapijos klebonas
Alksninė

Vilkaviškio


23.

Kun. teol. lic. Vitas EIDUKAITIS

Seirijų parapijos klebonas
Krikštonys

Lazdijų


24.

Kun. Juozas FAKĖJAVAS

Zapyškio parapijos klebonas
Ežerėlis

Aleksoto


25.

Kun. teol. lic. Remigijus GAIDYS

Šunskų parapijos klebonas
Policijos kapelionas

Marijampolės


26.

Kun. Vitalijus GOLINAS

Slavikų šv. Onos klebonas
Sudargas

Šakių


27.

Kun. teol. lic. Virginijus GRAŽULEVIČIUS

Rokų parapijos klebonas
Margininkai

Aleksoto


28.

Kun. Dainius GUREVIČIUS

Gražiškių parapijos klebonas
Vištytis

Vilkaviškio


29.

Prel. kan. Vytautas GUSTAITIS

Vilkaviškio katedros klebonas
Vilkaviškio dekanas

Vilkaviškio


30.

Kun. Vytautas Juozas INSODA

Lukšių parapijos klebonas

Šakių


31.

Mons. Leonas JAKIMAVIČIUS

Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos klebonas
Rumbonys

Alytaus


32.

Kun. egz. lic. Arvydas JAKUŠOVAS

Aukštosios Panemunės parapijos vikaras
Kauno šv. Mato vidurinės mokyklos kapelionas

Aleksoto


33.

Kun. teol. lic. Renaldas JANUŠAUSKAS

Kazlų Rūdos parapijos klebonas

Marijampolės


34.

Kan. Donatas JASULAITIS

Kudirkos Naumiesčio parapijos klebonas
Žvirgždaičiai
Šakių dekanas
Vyskupijos ekonomas
Vyskupijos krikščioniškosios kultūros centro rektorius

Šakių


35.

G. kan. bažn. t. lic. Egidijus JURAVIČIUS

Šventežerio parapijos klebonas
Vyskupijos bažnytinio teismo oficiolas

Lazdijų


36.

Kan. emer. doc. teol. dr. Algimantas KAJACKAS

Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos rezidentas

Marijampolės


37.

Kun. Vytautas KAJOKAS

Alvito parapijos klebonas

Vilkaviškio


38.

Kun. Juozas KAMINSKAS

Paluobių parapijos klebonas
Braziūkai

Šakių


39.

Kun. moral. teol. dr. Algirdas Petras KANAPKA

Skardupių parapijos klebonas

Marijampolės


40.

Kun. Antanas KEREIŠIS

Alksnėnų parapijos klebonas
Didvyžiai

Vilkaviškio


41.

Kun. Juozas KLIMAVIČIUS

Krosnos parapijos klebonas

Lazdijų


42.

Kun. Ričardas KMITAS

Šilavoto parapijos klebonas
Plutiškės

Prienų


43.

Kun. Petras KRAŽAUSKAS

Aukštosios Panemunės parapijos altaristas
Kauno Panemunės senelių namų kapelionas

Aleksoto


44.

Kun. Francas KUKLYS (Gardino vyskupija)

Pajevonio parapijos klebonas
Lankeliškiai

Vilkaviškio


45.

Kun. teol. dr. Žydrūnas KULPYS

Liudvinavo parapijos klebonas
Vyskupijos Šeimos centro kuratorius
Pasišventusių našlių asociacijos kapelionas

Marijampolės


46.

Kun. teol. lic. Audrius KURAPKA

Lekėčių parapijos klebonas
Kretkampis

Šakių


47.

Kun. teol. lic. Vaidotas LABAŠAUSKAS

Kybartų parapijos klebonas
Kybartų pataisos namų kapelionas
Marijampolės pataisos namų kapelionas
Vyskupijos sielovados moderatorius

Vilkaviškio


48.

Kun. Arvydas LIEPA

Sasnavos parapijos klebonas
Vyskupijos Caritas direktorius

Marijampolės


49.

Kun. Remigijus MACEINA

Igliaukos parapijos klebonas
Gudeliai
Marijampolės apskrities ligoninės kapelionas

Marijampolės


50.

Kun. Jonas MALINAUSKAS MIC

Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos vikaras

Marijampolės

51.

Kun. Gediminas MARCINKEVIČIUS

Virbalio parapijos klebonas
Žalioji

Vilkaviškio

52.

Kun. Juozas MARČIULIONIS

Garliavos parapijos rezidentas

Aleksoto

53.

Kun. Paulius MARČIULIONIS

Leipalingio parapijos klebonas
Vilkaviškio vyskupijos Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio kapelionas

Lazdijų

54.

Kun. Mindaugas MARTINAITIS

Bagotosios parapijos klebonas
Marijampolės Marijonų gimnazijos kapelionas

Marijampolės

55.

Kun. Sigitas MATUSEVIČIUS

Šakių parapijos klebonas
Valakbūdis
Šakių vicedekanas

Šakių

56.

Kun. Vytautas Antanas MATUSEVIČIUS

Miroslavo parapijos klebonas
Alytaus pataisos namų kapelionas
Vilkaviškio vyskupijos egzorcistas

Alytaus

57.

Kun. Vytautas MAZIRSKAS

Griškabūdžio parapijos klebonas
Barzdai

Šakių

58.

Kun. Antanas MICKEVIČIUS

Šlienavos parapijos klebonas
Vilkaviškio vyskupijos Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkas

Aleksoto

59.

Kun. Eugenijus NAUJALIS

Šeštokų parapijos klebonas

Lazdijų

60.

Kun. Alfredas NĖNIUS

Rudaminos parapijos klebonas

Lazdijų

61.

Kun. Albinas PALTANAVIČIUS

Kudirkos Naumiesčio parapijos altaristas

Šakių

62.

Kun. Bronius Klemensas PALTANAVIČIUS MIC

Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos vikaras

Marijampolės

63.

Kun. Algirdas Juozas PASILAUSKAS

Vilkaviškio katedros rezidentas

Vilkaviškio

64.

Prel. kan. Juozas PEČIUKONIS

Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos klebonas
Daukšiai
Patilčiai
Marijampolės dekanas

Marijampolės

65.

Kun. Rimas PILYPAITIS

Pakuonio parapijos klebonas

Prienų

66.

Kun. Jonas POVILAITIS

Kučiūnų parapijos klebonas

Lazdijų

67.

Kan. Vytautas PRAJARA

Metelių parapijos klebonas
Lazdijų dekanas

Lazdijų

68.

Kun. Donatas ROLSKIS

Sintautų parapijos klebonas

Šakių

69.

Kun. Marius RUDZINSKAS

Marijampolės pal. Jono Pauliaus II parapijos klebonas

Marijampolės

70.

Kan. emer. muz. mgr. Gracijus SAKALAUSKAS

Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos altarista

Marijampolės

71.

Kun. Vytautas SAKAVIČIUS

Ilguvos parapijos klebonas
Sutkai

Šakių

72.

Kun. bažn. muz. mgr. teol. dr. Vilius SIKORSKAS

Garliavos parapijos rezidentas

Aleksoto

73.

Kun. Valdas SIMANAITIS

Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos klebonas

Alytaus

74.

Kun. Rimantas SIMANAVIČIUS

Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos vikaras

Alytaus

75.

Kun. Arūnas SIMONAVIČIUS

Skriaudžių parapijos klebonas
Ąžuolų Būda

Prienų

76.

Kun. doc. teol. dr. Rimas SKINKAITIS

Vilkaviškio katedros rezidentas
Katalikų Teologijos Fakulteto VDU dėstytojas

Vilkaviškio

77.

Kun. Kazimieras SKUČAS

Pažėrų parapijos klebonas

Aleksoto

78.

Kun. Valdemaras SMULSKIS

Garliavos parapijos vikaras

Aleksoto

79.

Kun. Kęstutis SPRANGAUSKAS

Gelgaudiškio parapijos klebonas

Šakių

80.

Kun. Vaclovas STAKĖNAS

Kybartų parapijos altaristas

Vilkaviškio

81.

Kun. Kęstutis STANKEVIČIUS

Santaikos parapijos klebonas

Alytaus

82.

Kun. Zenonas STEPANAUSKAS

Kaimelio parapijos klebonas

Šakių

83.

Kun. Gintautas Romualdas STEPONAITIS

Krokialaukio parapijos klebonas
Riečiai

Alytaus

84.

Kun. teol. lic. edukol. mgr. Vidmantas STRIOKAS

Višakio Rūdos parapijos klebonas
Nemirai
Marijampolės krašto skautų dvasios vadas

Marijampolės

85.

Kun. Andrius ŠIDLAUSKAS MIC

Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos klebonas
Patašinė

Marijampolės

86.

Kun. Antanas URBANAVIČIUS

Plokščių parapijos klebonas

Šakių

87.

Kun. edukol. mgr. Vitas URBONAS

Paežerėlių parapijos klebonas
Žemoji Panemunė

Šakių

88.

Kun. teol. lic. Gintaras URBŠTAS

Garliavos parapijos klebonas
Aleksoto vicedekanas

Aleksoto

89.

G. kan. Arūnas UŽUPIS

Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos klebonas
Ūdrija
Alytaus dekanas
Alytaus apskrities ligoninės kapelionas

Alytaus

90.

Mons. jubil. Juozas UŽUPIS

Prienų parapijos altaristas

Prienų

91.

Kan. emer. Vytautas VAIČIŪNAS

Šlienavos parapijos altaristas

Aleksoto

92.

Kun. Virginijus VAITKUS

Gižų parapijos klebonas

Vilkaviškio

93.

Kun. Andrius VAITKŪNAS

Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos vikaras

Alytaus

94.

Kun. Tadeus VALLIAN

Lazdijų parapijos altaristas
Šlavantai

Lazdijų

95.

Kun. Darius VASILIAUSKAS

Alytaus šv. Kazimiero parapijos klebonas

Alytaus

96.

Kun. Artūras VAŠKEVIČIUS

Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos vikaras

Alytaus

97.

Kun. Rimantas VENSLOVA

98.

Kun. filos. lic. Remigijus VEPRAUSKAS

Balbieriškio parapijos klebonas

Prienų

99.

Kun. Romualdas VITKOVSKIS

Kudirkos Naumiesčio parapijos vikaras

Šakių

100.

Kun. Vitalij VOLODKOVIČ

Šakių parapijos vikaras

Šakių

101.

Kun. Kęstutis VOSYLIUS

Veiverių parapijos klebonas

Prienų

102.

Kan. Valius ZUBAVIČIUS OP

Aleksoto parapijos klebonas
Kapitulos pirmininkas

Aleksoto

103.

Kan. prof. teol. dr. Kęstutis ŽEMAITIS

Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos rezidentas
Katalikų Teologijos Fakulteto VDU dėstytojas
Marijampolės kolegijos kapelionas

Marijampolės

104.

Kun. Algirdas ŽUKAUSKAS

Pilviškių parapijos klebonas
Vilkaviškio vicedekanas

Vilkaviškio

105.

G. kan. Raimundas ŽUKAUSKAS

Simno parapijos klebonas
Alytaus vicedekanas

Alytaus

106.

Kun. teol. lic. Nerijus ŽVIRBLYS

Lazdijų parapijos klebonas
Lazdijų vicedekanas

Lazdijų

««« atgal