Vyskupas   •   Vyskupas emeritas   •   Kunigų taryba   •   Katedros kapitula   •   Kunigai   •   Diakonai

Apie vyskupą

Vyskupo Rimanto Norvilos biografija

    Vyskupas Rimantas Norvila P. Kriaučiūno g. 17, LT-68298 Marijampolė
    Tel. (343) 6 86 51
    Faks. (343) 5 32 31
    El. p. vyskupas@vk.lcn.lt

Vyskupas Rimantas Norvila gimė 1957 m. gruodžio 2 d. Kauno rajone.

1975 m. baigęs Kauno 26-ąją (šiuo metu Simono Daukanto) vidurinę mokyklą, studijavo Kauno Politechnikos institute, dirbo keliose darbovietėse.

1986 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir ją baigęs 1991 m. vasario 24 d. buvo įšventintas kunigu.

Vikaravo Kauno arkikatedroje, Kauno Šv. Juozapo bei Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijose.

1993 m. paskirtas Kauno arkivyskupijos kurijos kancleriu, tuo pat metu intensyviai darbavosi, ruošiant Šv. Tėvo Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje.

1995–1997 m. studijavo Popiežiškame šv. Tomo universitete Romoje (Angelicum) ir įgijo dvasingumo teologijos licenciato laipsnį.

1997 m. paskirtas tituliniu Castro vyskupu ir Kauno arkivyskupo augziliaru. Tų pačių metų birželio 29 dieną Kauno arkikatedroje konsekruotas vyskupu.

Būdamas vyskupu augziliaru, 1997–2001 ėjo ir Kauno kunigų seminarijos rektoriaus pareigas.

1999 m. liepos 27 d. paskirtas Kauno arkivyskupo generalvikaru.

Būdamas vyskupu augziliaru Rimantas Norvila įsijungė į kelių Lietuvos Vyskupų Konferencijos komisijų veiklą: Pasauliečių apaštalavimo, Kunigų gyvenimo ir tarnystės, Švietimo, o taip pat – į Ekumeninę tarybą.

2002 m. sausio 5 d. popiežius Jonas Paulius II vyskupą Rimantą Norvilą paskyrė Vilkaviškio vyskupu. Ingresas į Vilkaviškio katedrą įvyko 2002 m. vasario 10 d.

Nuo 2002 m. iki 2011 m. pirmininkavo Lietuvos Vyskupų Konferencijos Jaunimo reikalų tarybai. Taip pat nuo 2002 m. vadovauja Ryšių su Lenkijos Vyskupų Konferencija tarybai, o nuo 2005 Briuselyje Europos vyskupų konferencijų komisijoje (COMECE) atstovauja Lietuvos vyskupų konferenciją. Nuo 2011 vadovauja LVK Liturgijos komisijai.

Lietuvos vyskupų konferencijos siunčiamas 1999, 2005 ir 2008 dalyvavo Vyskupų Sinoduose Vatikane.

««« atgal