Marijampolės šv. arkangelo Mykolo mažoji bazilika ir pal. Jurgio Matulaičio kapas

Marijampolės šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčia yra viena didžiausių vyskupijoje. Pastatyta 1824 m. Vėliau palaipsniui plėsta ir atbaigta 1914 m., kai buvo pristatytos dvi koplyčios. Bažnyčia turi neobaroko stiliaus bruožų, yra lotyniško kryžiaus plano, dviejų bokštų, su apside. Vidus trijų navų, skliautuotas, yra šeši altoriai. Šventorių juosia mūrinė tvora.

Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje palaidotas arkivyskupas Jurgis Matulaitis (1871–1927), paskelbtas palaimintuoju 1987 m. birželio 28 d. Maldininkai į šią bažnyčią renkasi kiekvieno mėnesio 12 dieną, o ypač – visą antrąją liepos savaitę.

Po II Pasaulinio karo sugriovus Vilkaviškio katedrą, Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bažnyčia 1944–1949 m. ir 1989–1998 m. buvo prokatedra. 1992 m. jai suteiktas mažosios bazilikos titulas.

Plačiau žr. vienuolynai.mch.mii.lt/V55-63/Marijmarij.htm

Dėl atlaidų palaimintojo Jurgio Matulaičio sarkofagą lankantiems piligrimams

Pagal 2004 m. vasario 9 d. išleistą Apaštališkosios Penitenciarijos raštą, visuotiniai atlaidai suteikiami tikintiesiems, kurie

  • tinkamai įvykdydami įprastines sąlygas (atlikdami sakramentinę išpažintį, priimdami eucharistinę komuniją, pasimelsdami Šventojo Tėvo intencija) bei dvasia visiškai atsiribodami nuo prieraišumo prie bet kokios nuodėmės,
  • Marijampolės miesto šv. arkangelo Mykolo bazilikoje dalyvauja kokiose nors šventose apeigose ar maldingame veiksme palaimintojo Jurgio Matulaičio-Matulevičiaus garbei arba bent pamaldžiai sukalba Viešpaties maldą bei Tikėjimo išpažinimą ir kokia nors prašymo malda kreipiasi į palaimintąjį Jurgį.

Minėtiems atlaidams gauti yra nustatytos šios progos:

  • sausio 27 d., liturginis palaimintojo Jurgio minėjimas;
  • liepos 12 d. ir du sekmadieniai – palaimintojo Jurgio garbei skirtų iškilmių liepos mėnesį pradžios ir pabaigos dienos;
  • vienąkart per metus, pavienių tikinčiųjų laisvai pasirinktą dieną;
  • kiekvienąkart, kai grupėmis nuvykstama pagerbti šventas palaimintojo relikvijas.

Šis Apaštališkosios Penitenciarijos nutarimas galioja septynerius metus, jei neiškils jokių jam nepalankių aplinkybių.

Marijampolės šv. arkangelo Mykolo mažoji bazilika „IMG_2569.JPG Pal. Jurgio Matulaičio kapas

««« atgal