Aleksoto dekanatas   •   Alytaus dekanatas   •   Lazdijų dekanatas   •   Marijampolės dekanatas   •   Prienų dekanatas   •   Šakių dekanatas   •   Vilkaviškio dekanatas   •   Parapijų sąrašas, Mišių laikas, atlaidai

.Aleksotas   •   .Aukštoji Panemunė   •   .Braziūkai   •   .Ežerėlis   •   Garliava   •   .Margininkai   •   Pažėrai   •   Narsiečiai   •   .Rokai   •   .Šlienava   •   .Tabariškiai   •   .Zapyškis

Aleksoto Šv. Kazimiero parapija

  Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
  Antakalnio g. 35, 46275 Kaunas

  Klebonija
  Vidukalnio g. 4, 46275 Kaunas

  Raštinė ir parapijos namai
  Vidukalnio g. 2, 46275 Kaunas
  Mob. 8 616 88855
  El. p. aleksoto.parapija@gmail.com
  Parapijos svetainė internete

  Šarvojimo salė
  Antakalnio g. 35, 46275 Kaunas
  Mob. 8 614 67478

  Koplyčios
  Švč. Jėzaus Širdies ir Švč. Mergelės Marijos, Paslaptingosios Rožės
  Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacijos namuose Aleksote
  Amerikos lietuvių g. 11, 46251 Kaunas

  Šv. Onos
  šv. Elzbietos seserų kongregacijos namuose Aukštojoje Fredoje
  J. Pabrėžos g. 1, 46306 Kaunas
Dvasininkai   •   Pamaldos ir atlaidai   •   Teritorija   •   Bendruomenė   •   Rekvizitai   •   Apie bažnyčią ir parapiją

DVASININKAI

Klebonas – kun. kan. Valius ZUBAVIČIUS
1959 04 09*1987 09 08*2013 06
Vilkaviškio katedros kapitulos pirmininkas
Mob. 8 699 66844
El. p. abatas.dominykas@gmail.com

Vikaras – kun. Aurimas STIKLAKIS
1984 10 18*2009 06 29*2015 07 20
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos kapelionas

PAMALDOS IR ATLAIDAI

Šv. MIŠIOS:

 • Sekmadieniais - 9, 10.30, 12 val.
 • Šiokiadieniais - 9 val.
 • Ketvirtadieniais – 9, 18 val.
 • Šeštadieniais – 9, 18 val.

Išpažintys klausomos pusvalandį prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu bažnyčioje

Švč. Sakramento adoracija – kiekvieną ketvirtadienį po 18 val. šv. Mišių

Gegužinės pamaldos – šiokiadieniais 18 val.

Birželinės pamaldos – šiokiadieniais 18 val.

Rožinio malda – šiokiadieniais 8.30 val. ; sekmadieniais 11.30 val.

Atlaidai

„1-aleksoto-sv-kazimiero-parapija.jpg“

Šv. Kazimiero – kovo 4 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. Jėzaus Širdies – trečiąjį penktadienį po Sekminių (keliama į sekmadienį)

PARAPIJOS TERITORIJA

Kauno miesto teritorijos: Aleksotas, Yliškės, Linksmadvaris, Marva, Marvelė ir Žemoji Freda.

Aleksoto Šv. Kazimiero parapija ribojasi su Kauno Šv. Jokūbo ir Tabariškių parapijomis bei Kauno arkivyskupija.

BENDRUOMENĖ

 • Caritas
 • Marijos legionas
 • Švč. Sakramento adoracijos grupelė
 • Suaugusiųjų ir jaunimo bažnytiniai chorai
 • Katalikių moterų draugija
 • Palaimintojo Jurgio Matulaičio grupelė
 • Gyvojo Rožinio kalbėtojų grupelė
 • Dievo gailestingumo grupelė
 • Motinos maldoje
 • Vykdoma Vaikų ir jaunimo globos bei ugdymo programa
Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Aleksoto šv. Kazimiero parapija
Juridinio asmens kodas 191287956
Adresas Vidukalnio g. 4, LT-46275 Kaunas
Bankas „Luminor Bank“ AB
A. s. LT814010042500013486

APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Aleksotas – Kauno miesto dalis kairiajame Nemuno krante, užimanti 24 kv. km teritoriją.
Aleksote ir Marvos dvare 1782 m. minimos tik koplyčios.

Po Pirmojo pasaulinio karo buvusio Kineriškio (vietinių žmonių vadinamo Kinderiškių) dvaro žemę įsigijo broliai Jonas ir Juozas Vailokaičiai. Kun. J. Vailokaitis dovanojo bažnyčiai sklypą ir 2 hektarus žemės. XX a. 3 deš. pr. minimoje teritorijoje įsikūrė katalikų parapijos komitetas. Jį sudarė to meto Aleksoto gyventojai: Jonas Vailokaitis, Vincas Čivinskas, Antanas Ruseckas, Pranas Nenorta. Jų iniciatyva, gavus vyskupo leidimą, Aleksote buvo įkurta Šv. Kazimiero parapija. 1921 m. iš seno kluono buvo pastatyta nedidelė bažnytėlė, kuri vėliau buvo prailginta, rekonstruota. Bažnyčios statyba rūpinosi kun. J. Vyšniauskas.

Jaunas kunigas Ladas Tulaba (1912–2002), ilgametis Šv. Kazimiero kolegijos Romoje rektorius, protonotaras, suorganizavo dūdų orkestrą, kuriam vadovavo Povilas Gunavičius. Šioje bažnyčioje vikaru buvo kun. Pijus Brazauskas (1905–1990), dailininkas, Markizo Džiuzepės Skiklunos tarptautinio universiteto garbės narys.

Ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje šioje parapijoje dirbęs šviesios atmintis filantropas kun. Motiejus Stankevičius savo lėšas skyrė mokslo siekiančiam jaunimui, globoju jaunus klierikus, užsiėmė labdaringa veikla, nors pats gyveno labai kukliai.

Atgavus nepriklausomybę, 1997 m. šalia senosios bažnyčios iškilo modernių archoitektūros formų nauja Šv. Kazimiero bažnyčia (architektas A. Kančas). Šventovės stogas pereina į karūną–karališkąjį simbolį. Bažnyčios interjeras asketiškas. Tai simbolizuoja karališkos kilmės šv. Kazimiero paprastumą, vargstančiųjų šalpą. Jos statyba rūpinosi 15-asis Aleksoto parapijos klebonas mons. Jonas Kavaliauskas (1923–2011), kuris pasižymėjo kunigišku uolumu, įvairiais gebėjimais ir nuoširdžia meile žmonėms.

Bažnyčioje yra „Šv. Kryžiaus“ ir „Šv. Kazimiero“ relikvijos. Senojoje bažnyčioje yra 1927 m. Juozo Masalco išlietas varpas „Šventasis Kazimieras“. Naujojoje bažnyčioje – Šv. Kazimiero paveikslas (dail. S. Rickevičiūtė).

Informacija iš knygos „Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios“ / vyr. redaktorė D. Kandrotienė, išleido VšĮ „Terra Publica“, 2011, p. 12–13.

««« atgal