Aleksoto dekanatas   •   Alytaus dekanatas   •   Lazdijų dekanatas   •   Marijampolės dekanatas   •   Prienų dekanatas   •   Šakių dekanatas   •   Vilkaviškio dekanatas   •   Parapijų sąrašas, Mišių laikas, atlaidai

.Aleksotas   •   .Aukštoji Panemunė   •   .Braziūkai   •   .Ežerėlis   •   Garliava   •   .Margininkai   •   Pažėrai   •   Narsiečiai   •   .Rokai   •   .Šlienava   •   .Tabariškiai   •   .Zapyškis

Šlienavos Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija

  Šlienavos Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčia
  Žalioji g. 23, Šlienava, 53143 Samylų sen., Kauno r.

  Raštinė ir klebonija
  Žalioji g. 23, Šlienava, 53143 Samylų sen., Kauno r.
  Tel. 8 374 305 32

  Koplyčia
  Šv. Onos
  Žiglos g., 53193 Viršužiglio k., Kauno r. sav.
  Aptarnauja kun. Rimas PILYPAITIS (Pakuonis)Dvasininkai   •   Pamaldos ir atlaidai   •   Teritorija   •   Bendruomenė   •   Rekvizitai   •   Apie bažnyčią ir parapiją

DVASININKAI

Klebonas – kun. Antanas MICKEVIČIUS
1963 04 04*1991 04 07*2013 06 13
Vilkaviškio vyskupijos vysk. M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkas
Mob.: 8 686 75823, 8 608 11655
El. p. mickevicius.antanas@gmail.com

Altaristas – kan. emer. Vytautas VAIČIŪNAS
1930 03 09*1988 09 20*2013 06 13
Tel. (37) 430 326

PAMALDOS IR ATLAIDAI

Šv. MIŠIOS:

 • Sekmadieniais – 9, 11 val.
 • Šiokiadieniais – spalio–vasario mėn. – 17 val., kovo-rugsėjo mėn. – 18 val.
 • Šeštadieniais – 10, 17, 18 val.

Išpažintys klausomos pusvalandį prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu

Švč. Sakramento adoracija – sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių ir kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį 17 val.

Gegužinės pamaldos – šiokiadieniais 19 val.

Birželinės pamaldos – šiokiadieniais 19 val.

Rožinio malda – spalio mėnesį šiokiadieniais po 17 val. šv. Mišių, sekmadieniais prie įstatyto Švč. Sakramento po 10 val. šv. Mišių

Atlaidai

„10-slienavos-svc-mergeles-marijos-apsilankymo-parapija“

Švč. M. Marijos Apsilankymas – gegužės 31 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Baltramiejaus – rugpjūčio 24 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai: Arlaviškės, Dubravai, Gervėnupis, Girionys, Laumėnai, Leonavas, Samylai, Sietynas, Šlienava, Tursonas, Viršužiglis ir Žiegždriai.

Šlienavos Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija ribojasi su Aukštosios Panemunės ir Margininkų parapijomis bei Kauno arkivyskupija.

BENDRUOMENĖ

 • Gyvojo Rožinio grupė
 • Suaugusiųjų choras
 • Jaunimo choras
Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Šlienavos Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija
Judinio asmens kodas 191289430
Adresas Žalioji g. 23, Šlienava, 53143 Samylų sen., Kauno r.
Bankas „Luminor Bank“ AB
A. s. LT66 4010 0510 0183 3769

APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Šlienavos kaimas yra Kauno rajone, 1,5 km į pietryčius nuo Kauno marių. 1709 m. Šlienavos kaimo gyventojai, tikėdamiesi Dievo apsaugos nuo maro, kaimo kapinėse pradėjo statyti koplyčią. Darbai 1713 m. buvo baigti. Koplyčia buvo paprasta, medinė, skobtinių lentų sukaltų medinėmis vinimis. 1880 m. inventoriuje nurodyta, kad koplyčia priklausė Panemunės parapijai.

1942-1944 m. prie koplyčios buvo pradėta statyti būsimosios bažnyčios navų dalis. Darbams vadovavo bažnyčios komiteto pirmininkas Petrokas. Statybos darbus vykdė Jurevičius ir Juozas Virbašius. Bažnyčiai rąstus suaukojo kaimų gyventojai. 1961 m. iš Kampiškių kaimo buvo atvežta varpinė ir 1970 m. pastatyta.

Vėliau prie bažnyčios šonų buvo pristatytos dvi zakristijos. 1999 m. virš pagrindinių durų ant aštuonių 2 metrų aukščio gelžbetoninių polių pastatytas 9 metrų aukščio bokštas, iš kurio žvelgia Švč. Mergelės Marijos statula.

Bažnyčios vidus trijų navų. Jas skiria dvi poros stulpų. Bažnyčioje yra trys altoriai. Didysis altorius atkeltas iš Kauno Šv. Mykolo bažnyčios. Šoninių navų altorius darė K. Škėma. 1945 m. bažnyčios vidus ir išorė restauruoti dailylentėmis, grindys iš parketo (1962 m ir 1998 m.).

Šlienavos bažnyčios šventoriuje šiuo metu yra šie pastatai: varpinė, kurioje įrengtos patalpos ketvirtinių ir metinių rožinio giedojimui; 2000 metais pastatyti parapijos namai talpinantys buities muziejų, sakralinį muziejų, garažą–dirbtuves, dvi sales parapijos reikmėms; 2001 m. pastatyta koplytėlė, joje įrengtas altorėlis ir meniška Jėzaus Širdies statula. Šventoriuje yra Kryžiaus kelių koplytėlės, skirtos parapijos įkūrimo 50–mečiui paminėti.

Informacija iš knygos „Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios“ / vyr. redaktorė D. Kandrotienė, išleido VšĮ „Terra Publica“, 2011, p. 25.

««« atgal