Alytaus Šv. Kazimiero parapija

  Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčia
  Varėnos g. 24a, 62168 Alytus

  Klebonija
  Varėnos g. 24a, 62168 Alytus
  Tel. (342) 693 55

  Koplyčia
  Alytaus pataisos namuose
  Ulonų g. 8A, Alytus 62505
  Aptarnauja kun. Valdas SIMANAITIS (Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija)


Dvasininkai   •   Pamaldos ir atlaidai   •   Teritorija   •   Bendruomenė   •   Rekvizitai   •   Apie bažnyčią ir parapiją

DVASININKAI

Klebonas –teol. lic. psich. mgr. Rytis BALTRUŠAITIS
1977 09 20*2001 09 22*2018 07 25

Vikaras – kun. Valdemaras SMULSKIS
1984 06 22*2011 06 19*2018 06 29

Alytaus įgulos kapelionato kapelionas – mjr. teol. lic. Saulius KASMAUSKAS
1972 12 14*1996 06 16*2010 09 08
Alytaus Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono kapelionato kapelionas
Mob. 8 612 88132
El.p. saulius.kasmauskas@kam.lt

PAMALDOS IR ATLAIDAI

Šv. MIŠIOS:

 • Sekmadieniais – 9, 11, 18 val.
 • Šiokiadieniais – 18 val. (pirmaisiais mėn. penktadieniais – 11 val.)
 • Šeštadieniais – 9, 18 val.

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija ketvirtadieniais po 18 val. Šv. Mišių

Gegužinės pamaldos po 18 val. šv. Mišių

Birželinės pamaldos po 18 val. šv. Mišių

Rožinio malda kiekvieną sekmadienį 10.15, kitomis dienomis bei spalio mėn. 17.15 val.

Atlaidai

Šv. Kazimiero – kovo 4 d. 11 val. (keliama į artimiausią šeštadienį)
Šv. Elzbietos Vengrės – lapkričio 17 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

„15-alytaus-sv-kazimiero-parapija“

PARAPIJOS TERITORIJA

Alytaus miesto Likiškėlio ir Vidzgirio (dalis) gyvenamosios teritorijos, Pietinis pramonės rajonas.

Alytaus miesto gatvės: Alovės, Birštono, Dainavos, Daugų, Draustinio, Eiguvos, Gamyklos, Girininkų, Jaunimo, Kaštonų, Kepyklos, Kernavės, Kurpių, Lazdynų, Likiškėlių, Liškiavos, Miško, Perlojos, Pulko, Punsko, Radžiūnų, Santaikos, Seinų, Skalvos, Statybininkų (ne TEO LT pastato pusėje), Sūduvos, Sudvajų, Topolių, Ulonų, Varėnos ir Vidzgirio.

Alytaus Šv. Kazimiero parapija ribojasi su Alytaus šv. Angelų Sargų, Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos ir Miroslavo parapijomis bei Kaišiadorių vyskupija.

BENDRUOMENĖ

 • Vaikų choras
 • Jaunimo choras
 • Suaugusiųjų choras
 • Suaugusiųjų katechezės grupė
 • Šv. Rašto studijų grupelė
 • Gyvojo Rožinio grupė
Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Alytaus šv. Kazimiero parapija
Juridinio asmens kodas 192067621
Adresas Varėnos g. 24a, Alytus, 62168
Bankas „Luminor Bank“ AB
A. s. LT29 4010 0409 0000 1168

APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčia yra pietinėje miesto dalyje, prie Ulonų ir Varėnos gatvių sankryžos.

Pirmoji Šv. Kazimiero bažnyčia Alytuje pastatyta 1670 m., antroji – 1762 m. 1804 m. bažnyčia dar veikė, o vėliau caro valdininkų uždaryta.

Intensyvūs Alytaus miesto raidos pokyčiai įvyko XIX a. 9 deš., pradėjus III klasės Alytaus tvirtovės statybą. Formuojant tvirtovės komunikacinę sistemą kairiojoje Nemuno pusėje, pietinėje miesto dalyje pastatytos Altilerijos kareivinės, o 1891 m. – ir mūrinė įgulos cerkvė. Pokrovskajos titulo cerkvė buvo stačiakampio plano, bazilikinio tūrio, turėjo du bokštus, dengtus šėtriniais stogais: pagrindiniame fasade ir virš ikonostaso. Pirmojo pasaulinio karo metu cerkvė pritaikyta vokiečių kareivių reikmėms ir naudota kaip evangelikų liuteronų bažnyčia.

Tarpukariu buvusiose kareivinėse įsikūrus Birutės antrajam ulonų pulkui, cerkvė pertvarkyta į filijinę Šv. Kazimiero bažnyčią. 1939 m. perkėlus ulonų pulką į Tauragę, bažnyčia uždaryta. Antrojo pasaulinio karo metais bažnyčia gan smarkiai nukentėjo. Po karo bažnyčios pastatas paverstas sandėliu, vėliau – netoliese įsikūrusios Alytaus mašinų gamyklos klubu.

1990 m. pastatas grąžintas tikintiesiems. 1991 m. sausio 3 d. pirmuoju Alytaus Šv. Kazimiero parapijos klebonu paskirtas kun. Juozas Gražulis. Jo rūpesčiu statyti šios parapijos namai, pradėta sovietmečiu suniokotos bažnyčios rekonstrukcija, suburta bendruomenė, įkurta bei pastatyta katalikiška mokykla (šiandien – Alytaus Šv. Benedikto gimnazija). Bažnyčios rekonstrukcijos projekto autoriai – architektas Vytautas Jakutis ir konstruktorius Saulius Stulpinas.

Dabartinė bažnyčia yra stačiakampio plano vienos navos pastatas su nežymiai išsikišusia trisiene apside šiaurės rytiniame fasade. Pastatas uždengtas dvišlaičiu stogu. Pagrindinis fasadas plokščias, lakoniškų, modernių formų. Svarbiausias pagrindinio fasado akcentas – virš bokšto iškylantis didelis, lieknų proporcijų kryžius, padarytas iš poliruotų keturkampio skerspjūvio metalo strypų. Šoninių fasadų plokštumas ritmingai skaido vertikalūs, siauri, po du suporinti langai.

Bažnyčios interjeras šiuolaikiškas: dominuoja vientisa erdvė, kurios pagrindinis akcentas – atvira ažūriška stogo konstrukcija ir nedidelė pusapskritė apsidė. Virš jos nuo stogo konstrukcijos ant grandinių pakabintas didelis, medinis krucifiksas atrodo tarsi metafiziškai tvyrantis erdvėje. Altoriaus erdvę projektavo archirtektai Violeta Beigienė ir Rymantas Zimkus. 2007 m. altorių, o 2010 m. parapijos globėjo Šv. Kazimiero skulptūrą sukūrė skulptorius Tomas Vosylius.

Bažnyčios šventorius nedidelis, asimetriško plano.

Informacija iš knygos „Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios“ / vyr. redaktorė D. Kandrotienė, išleido VšĮ „Terra Publica“, 2011, p. 36–37.

««« atgal