Klausimai ir atsakymai

Klausimai, į kuriuos jau rasite atsakymą:

 • Ar vardas N. yra šventas? ( 2009-12-30 Įvairūs klausimai )


 • Garbė Jėzui Kristui! Ar sunki nuodėmė yra nedalyvauti sausio 1 dienos šv. Mišiose, t. y. – ar ši šventė privaloma, ar tik atmintina? ( 2009-12-29 kristina )


 • Norėčiau pervesti 2 procentus pajamų mokesčio Vilkaviškyje esančiai valgyklėlei, kurioje maitinami vargstantys. Kaip galima būtų gauti reikalingus rekvizitus? Gal įmanoma juos rasti interneto pagalba? ( 2007-04-03 regina )


 • Noriu 2 procentus pajamų mokesčio skirti Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bažnyčiai. Nežinau, kur greitai rasti reikalingus duomenis FRO512 formos 9-o, 10-o, 11-o, 12-o laukelių užpildymui. ( 2006-04-24 ALMA )


 • Laba diena. Norėčiau sužinoti Pilviškių parapijos rekvizitus, kad galėčiau paaukoti 2 procentus savo pajamų mokesčio bažnyčios atstatymo darbams. Dėkoju. ( 2006-04-19 Regimantas )


 • Garbė Jėzui Kristui. Man iki bažnyčios yra 5 km. Važinėju el. lauko vežimėliu, tačiau žiemą yra šalta, tad į bažnyčią nevažiuoju. Ar galiu laukti pavasario, ar reikia kviestis kunigą į namus išpažinčiai ir komunijai? Dėl tam tikrų priežasčių, nuvežti manęs negalima. Mišias išklausau per radiją. ( 2006-02-05 Stasys )


 • Norėčiau persikvalifikuoti į tikybos mokytojus. Ar yra tokia galimybė? Gal patartumėte, kaip? Esu matematikos mokytoja. ( 2006-01-19 Janina )


 • Laba diena. Ar galioja Santuokos sakramentas, jei sutuoktinis neturi Krikšto sakramento? Ačiū už atsakymą. ( 2006-01-11 )


 • Sveiki. Noriu paklausti, už kokius darbus ar veiklą Raimundas tapo šventuoju? ( 2005-12-29 Vilius )


 • Vakar, t. y. gruodžio 21 d., katalikų studijos laidoje teko išgirsti, kad šv. Juozapas buvo našlys, pirmoje santuokoje turėjęs vaikų? Kaip čia paaiškinti? Gal aš ko, būtų dėkui Dievui, nesupratau? ( 2005-12-22 Vanda )


 • Garbė Jėzui Kristui. Aš norėčiau paklausti, kokiai vyskupijai priklauso Prienai ir ką reiškia dekanatas. ( 2005-12-11 valdemaras )


 • Ar normalu, kad klebonas lyg ir gudraudamas paskelbė, jog tie, kurie nepageidauja kalėdojimo metu jį priimti į savo namus, apie tai pareikštų gatvės seniūnui? Įdomu, ar gali toks drąsus atsirasti, nes per pamokslą Mišių metu vėliau gali būti minimos pavardės tų, kurie, anot klebono, neįsileido į namus kalėdojant? ( 2005-12-10 )


 • Kur galima būtų pasiskaityti apie septynias didžiąsias nuodėmes? Kur jos yra įtvirtintos? Ar Biblijoje yra užuominų apie jas? Ačiū. ( 2005-11-29 Marius )


 • Laba diena. Norėčiau plačiau sužinoti apie šv. Zitą. ( 2005-11-14 Zita )


 • Laba diena. Aš norėjau paklausti, kada vyks kitos Jaunimo Dienos Lietuvoje? O gal dar nėra planuojama? Jei jau pradėti darbai, gal galima sužinoti, kur rasti informacijos? Labai ačiū. ( 2005-11-14 martyna )


 • Kodėl kai kurie „privatūs“ apreiškimai Bažnyčios yra pripažįstami, o kiti – ne? Kokie kriterijai? ( 2005-11-10 viktorija )


 • Garbė Jėzui Kristui. Noriu paklausti, kada paskirsite į Seirijų parapiją naują kleboną, nes parapijos dvasinė kryptis nėra aiški, ir žmonės „tarsi avys be piemens“? Iš anksto dėkoju. Sudie. Dievo palaimos Jūsų ganytojiškoje tarnystėje. Sigitas, Seirijų parapijos parapijietis. ( 2005-11-07 Sigitas )


 • Gal galėtumėte paaiškinti sąvoką mirtina nuodėmė? Ar tai reiškia, kad ne visos nuodėmės yra atleidžiamos? Labai pasimečiau, Šventajame Rašte perskaičiusi tokią sąvoką. Iš anksto dėkoju už atsakymą. ( 2005-11-05 Lina )


 • Laba diena. Į ką kreiptis suaugusiems žmonėms, norintiems priimti Sutvirtinimo sakramentą? Jūratė. ( 2005-11-02 Jūratė )


 • Laba diena. Gerbiamieji, norėčiau paklausti, ar yra šventoji Aurelija ir ką ji globoja? Kodėl tiek daug Aurelijos vardadienių metuose? Pagarbiai, Aurelija. ( 2005-10-25 Aurelija )


 • Labas vakaras, gal mano klausimas truputį juokingas, bet pastaruoju metu daug apie tai galvoju. Ką reiškia visiškai pasitikėti Dievu ir leisti Jam formuoti žmogų? Koks mano vaidmuo šiame procese? Pasyvumas (juk Dievas mane formuoja) ar aktyvumas (malda, gilinimasis į Šv. Raštą) ir akylumas ženklams? Kaip galima atsiduoti Dievo formavimui, kai visa atrodo taip neapčiuopiama... Apskritai, kaip Dievas formuoja žmogų (ar per išbandymus, ligas, gražius, džiaugsmingus dalykus, kurių žmogus, deja, dažniausiai nepastebi)? Labai ačiū už atsakymą! ( 2005-10-11 Laura )


 • Laba diena, ruošiuosi tapti kunigu, todėl norėčiau daugiau sužinoti apie kunigų gyvenimą, pareigas, jų kasdieninę veiklą ir pan. Iš anksto dėkoju. ( 2005-09-29 Jonas )


 • Norėčiau daugiau sužinoti apie šv. Donatą. ( 2005-09-23 Rasa )


 • Laba diena, noriu savo dukrytei duoti antrą vardą Beatričė. Ar galite daugiau papasakoti apie šią šventąją (bažnytinis kalendorius liepos 29 d. mini šventąją Beatričę, apie 303 m. už tikėjimą nukankintą Romoje)? ( 2005-09-21 irma )


 • Norėčiau daugiau sužinoti apie kūdikio krikštynas: ką reikia turėti Krikšto metu? Žinau tik tiek, kad Krikšto žvakę ir Krikšto rūbelį. Gal dar ką nors? Iš anksto dėkoju už atsakymą. ( 2005-09-21 Rūta )


 • Sveiki, norėčiau sužinoti Jūsų nuomonę apie kunigą karjeristą? Tai blogai? Kokią prasmę turi Bažnyčios hierarchiniai santykiai? Ačiū. ( 2005-09-09 Dovile )


 • Garbė Jėzui Kristui, pastebėjau, kad daug kas klausinėja apie vardų šventumą, o jūs labai išsamiai apie juos atsakote. Ar nebūtų geriau patalpinti visą šventų vardų sąrašą su vardadieniais ir jų aprašymais? ( 2005-08-30 Nerijus )


 • Prašau plačiau papasakoti apie vyskupą šv. Mikalojų. Lankėmės Turkijoje, Myroje, tačiau mažai paaiškino apie šv. Mikalojaus tikybą: ar pravoslavas, ar katalikas? Ačiū. ( 2005-08-28 Stasys )


 • Norėjau sužinoti, kokie yra šventieji vardai? Ar galite juos išvardinti? ( 2005-08-13 Monika )


 • Garbė Jėzui Kristui, ruošiamės sūnaus krikštynoms, ir norėjau pasiklausti, ar rugpjūčio 13 dieną bažnytiniame kalendoriuje minimi kokie šventieji. Nežinau, kokį vardą duoti, gal galėtumėt pasiūlyti? Sūnaus vardas yra Paulius. ( 2005-08-11 Jelena )


 • [...] Ar krikštijant reikia rinkti dar antrą vardą, jei pirmasis yra šventas? ( 2005-08-09 INDRA )


 • Gerbiamieji, internete perskaičiau apie Kryžių koplyčią. Norėčiau daugiau sužinoti apie minimą Barūnų Dievo Motinos paveikslą ir jo kopiją. Kur yra originalas? Pagarbiai, Dalia. ( 2005-08-09 Dalia )


 • Garbė Jėzui Kristui, norėčiau paklausti, koks buvo trečio arkangelo vardas, be Gabrieliaus ir Mykolo. Gal galėtumėte šiek tiek aprašyti arkangelą Gabrielių. Ačiū. ( 2005-08-08 silva )


 • Laba diena. Rugsėjo mėnesį priimsiu Sutvirtinimo sakramentą. Šventųjų vardų žinau nemažai, tačiau, prisipažinsiu, apie jų pasiekimus ne ką težinau. Norėčiau sau išsirinkti ne tik gražiai skambantį vardą, bet ir kažkuo prasmingą. Dabar kol kas esu Jurga-Marija. Ir galvoju apie trečią vardą. Girdėjau, kad lyg Kotryna yra šventas, ar tai tiesa? Man jis gražus, tačiau aš nežinau, kas ji buvo ir į kokius jos pasiekimus aš turėčiau orientuotis. Gal padėsit? Nenoriu sau vardo vien tam, kad jis TIK „būtų“. Iš anksto Jums dėkui. ( 2005-08-07 Jurgita )


 • Su draugu galvojame apie santuoką, bet kyla labai daug klausimų, kaip ir kur tai padaryti. Jis – Norvegijos pilietis, o aš – Lietuvos pilietė. Buvau kartą ištekėjusi, bet tai buvo civilinė, o ne bažnytinė santuoka. Jau daug metų išsiskyrusi. Jei nutartume tuoktis Lietuvoje, norėtume bažnytinės santuokos. Kokių dokumentų reikia jam ir kokių man? Jis to paties tikėjimo kaip ir aš, tik Norvegijos Bažnyčia atsijungusi nuo Romos. ( 2005-08-02 Jurate )


 • Mano kaimynė kasdien skaito Bibliją ir labai siūlo man. Aš esu praktikuojanti katalikė ir noriu paklausti: kas yra Biblija, kuo ji skiriasi nuo Šv. Rašto? Ar galima Bibliją skaityti katalikams? Kodėl? ( 2005-07-05 katalikė )


 • Laba diena, norėčiau plačiau sužinoti apie suspendavimą ir už kokius Bažnyčios Kanonų teisės kodekso pažeidimus jis gali būti skiriamas dvasininkams? ( 2005-07-03 norberta )


 • Kur yra Vilkaviškio vyskupija (koks jos adresas)? ( 2005-07-02 )


 • Laba diena. Norėčiau sužinoti, ar Silvija yra šventas vardas ir kas ji tokia buvo? ( 2005-06-30 Vytautas )


 • Ar buvo popiežė moteris? Skaičiau knygą, yra daug faktų surinkta ir beveik įrodyta, kad buvo? ( 2005-06-21 Edam )


 • Laba diena, norėjau paklausti, ar vaikinas, stojantis į kunigų seminariją, gali bendrauti su merginomis kaip su draugėmis? Ar jos galėtų atvažiuoti lankymo valandomis su juo susitikti? Ar būsimas kunigas gali naudotis mobiliuoju telefonu? Kas dar yra neleidžiama daryti būsimam kunigui? ( 2005-06-17 milda )


 • Aš šeštadienį priimsiu Sutvirtinimo sakramentą ir norėčiau, kad patartumėte, kokį vardą geriausia išsirinkti ir kokioje svetainėje galėčiau jį rasti? Labai ačiū. ( 2005-06-13 Dovile )


 • Laba diena! Norėjau paklausti, kas buvo šventoji Konstancija? ( 2005-06-03 Agnė )


 • Kas yra dirmavonė? ( 2005-05-31 monika )


 • Kodėl vardas Koletė yra šventas? Kas ji buvo? ( 2005-05-29 Monika )


 • Po žmogaus mirties, kada aukojamos Mišios? ( 2005-05-24 andrej )


 • Prašome parašyti, kada vyks Kėdainiuose dirmavonė. Ačiū. ( 2005-05-23 Audra )


 • Parašykite populiariausius šventus vardus... ( 2005-05-22 filka )


 • Gera diena. Vakar dalyvavau laidotuvėse [...]. Šv. Mišių metu kunigas gėlių nešimą mirusiam pavadino komedija [...]. Jis aiškino, kad buvęs Kanadoj ir matęs, kaip yra atnešama, pasak jo, trys gurbučiai, ir to pakanka. [...] kunigas [...] piktinosi, kad žmonės neina išpažinties, [...] kaip tuščia jo bažnyčia ir pan. Visko nepakartosiu, nes tai užimtų daug mano ir jūsų laiko. Pamokslas priklauso kunigui. Aš sutinku. Tik norėčiau paklausti. Pamokslo pradžioje kunigas paaiškino, kad pagal naują laidojimo apeigų knygą, negalima girti mirusiojo. Ar tai tiesa? Jeigu jau brukama naujos tradicijos dėl gėlių nešimo, tad gal būtų gražu paklausyti gero žodžio apie velionį, leisti pasisakyti artimuosius ir pan. Tai labai normalu atrodytų ir pas mus, ne tik už Atlanto. Dėkoju. ( 2005-05-18 Birute )


 • Norėčiau paremti vieną iš bažnyčių 2 procentais pernai sumokėto pajamų mokesčio. Ar tai galima, ir kur rasti sąskaitas – gal internete? [...] ( 2005-04-29 norintis )


 • Sveiki. Kaip ir pagal ką popiežiai pasirenka sau naujus vardus? Juk pavyzdžiui Jono Pauliaus II tikrasis vardas nei Jonas, nei Paulius... ( 2005-04-27 Svetlana )


 • Ar gali tuoktis antros eilės pusseserė ir pusbrolis? ( 2005-04-26 )


 • Jonas Paulius II buvo Šventas Tėvas, tad kam kalbama apie norą jį paskelbti šventuoju? ( 2005-04-14 Zanavykas )


 • Laba diena. Norėčiau Jūsų paprašyti, kad nors trumpai parašytumėte ar nurodytumėte, kur internete galima pasiskaityti apie šeimos sampratą ir jos vertinimą bažnytinėje teisėje. Nuoširdžiai dėkoju. ( 2005-04-12 Jurgita )


 • Garbe Jėzui Kristui. Jūsų Ekscelencija, pasinaudodami internetu norime jus paklausti: ar gali kunigas klebonas šeštadienį ir šventėmis koreguoti pamaldų laiką dėl medžioklės? [...] Ačiū. ( 2005-04-09 Parapijietė )


 • Kur galima sužinoti, kas buvo šv. Julija ir ką ji nuveikė? ( 2005-04-08 Julija )


 • Laba diena, ką reikia daryti, norint įstoti į vienuolyną? Ačiū už atsakymą. ( 2005-04-05 Eugenija )


 • Mano sūnus norėtų būti kunigas. Ar labai sunku įstoti į kunigų seminariją, kokius dalykus turėtų gerai mokytis? ( 2005-04-04 Dalia )


 • Kur būtų galima rasti 2005 metais vyskupo lankomų parapijų, kuriose teikiamas Sutvirtinimo sakramentas, sąrašą? Ačiū. ( 2005-03-30 Arūnas )


 • G. J. K. Ieškau įvairios informacijos (aprašymai, įspūdžiai, nuotraukos, filmuota medžiaga...) apie praėjusias LJD 2004 Šiauliuose „Negaliu tylėti“. Gal žinote, kur ją galėčiau gauti ar rasti? ( 2005-03-23 Beata )


 • Jeigu Jėzus gimė tik iš Marijos – be jokio Juozapo (biologiško) prisidėjimo, tai Jėzus nėra karaliaus Dovydo dinastijos palikuonis, kaip tą tvirtina kai kurios Šv. Rašto užuominos ir maldos! Ar ne? ( 2005-03-19 Zanavykas )


 • Ar medituodama Sri Chinmoy transcendentinį paveikslą aš nebūsiu psichiškai paveikta? ( 2005-03-17 Karolina )


 • Kokiu adresu internete galima būtų rasti šventųjų gyvenimo aprašymus? Norime dukrelei išrinkti Krikšto vardą. Ačiū. ( 2005-03-13 rima )


 • Laba diena, norėčiau sužinoti Veisiejų parapijos (Lazdijų raj.) rekvizitus, kad galėčiau paaukoti 2 proc. savo pajamų mokesčio. Dėkoju. ( 2005-02-28 Rasa )


 • Garbė Jėzui Kristui. Ruošiuosi vedyboms. Norėčiau tuoktis ir bažnyčioje – priimti Santuokos sakramentą. Žinau, kad būtina išklausyti kursą būsimiems sutuoktiniams. Kadangi aš ir mano draugė esame neprigirdintys, mums būtų sunku viską suprasti, ką kalba žmogus, ir dalyvavimas kursuose mums būtų beprasmiškas, nes mes ne viską išgirstume ir suprastume, kas buvo pasakyta. Kaip šiuo atveju mums elgtis? ( 2005-02-26 Robertas )


 • G. J. K.! Norėčiau jūsų paklausti, kas toksai yra Sri Chinmoy? Ar tai nėra sekta? Ačiū už atsakymą... ( 2005-02-23 Vidas )


 • Sveiki, ar galima melsti šėtono atsivertimo? Gal ir juokingas klausimas, bet gal pasaulyje prasidės ramybė... ( 2005-02-16 Jonas )


 • Kokie vardai yra šventi? ( 2005-02-04 Lina )


 • Sveiki, noriu paklausti, ar stojant į trapistų vienuolyną reikalingas vietos vyskupo nukreipimas, kaip stojant į seminariją. Iš anksto dėkoju. ( 2004-11-13 Simonas )


 • Norėčiau paaukoti savo bažnyčiai. Kaip galėčiau sužinoti Marijampolės bažnyčios (šv. arkang. Mykolo mažoji bazilika) banko sąskaitą, į kurią būtų galima pervesti lėšų. ( 2004-11-12 Rimas )


 • Laba diena, aš norėjau pasiteirauti apie grupinį ir komandinį darbą Jūsų organizacijoje. Mano užduotis – parašyti referatą tokia tema ir man reikia informacijos būtent apie religinėse organizacijose organizuojamą grupinį ir komandinį darbą, jo ypatybes, teikiamą naudą. Taip pat mane domintų ir kitose šalyse (labiausiai – Latvijoje) tokio pobūdžio organizacijose organizuojamas grupinis ir komandinis darbas. Iš anksto dėkoju. ( 2004-11-09 Ineta )


 • Sveiki, ar gali bet koks žmogus stoti į vienuolyną? Turiu omeny išsilavinimą, neįgalumą, seksualinę orientaciją, socialinę padėtį, rasę ir t. t.? ( 2004-11-08 JURGA )


 • Labas vakaras, norėčiau sužinoti, ar yra kokių nors savanoriškų katalikiškų programų jaunimui vokiškai kalbančiose šalyse vasaros laikotarpiui. Dėkoju. ( 2004-11-07 Vilma )


 • G. J. K.! Norėčiau paklausti, ar stojant į vienuolyną pasinaikina karinė prievolė... ( 2004-11-04 Jonas )


 • Laba diena, gal galite ką nors papasakoti apie Jehovos liudytojus? Ačiū. ( 2004-11-03 Ona )


 • Garbė Jėzui Kristui. Norėjau paklausti, kada bus Vilkaviškio dekanato jaunimo dienos? Esame jaunimo grupė ir labai norėtume savanoriauti jų metu. Dėkoju. ( 2004-09-13 Vilma )


 • Garbė Jėzui Kristui. Norėčiau paklausti du trumpus klausimus. 1) Ar žmogui yra būtina dirmavonė, ar be jos žmogus gali būti išganytas? 2) Jėzus yra pasakęs: „Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“ (Jn 20, 23). Prieš keletą metų aš labai įžeidžiau vieną merginą, kuri man pasakė, kad niekados neatleis. Dėl šitos nuodėmės aš labai gailiuosi ir esu pasiruošęs atsiprašyti, kai tą merginą vėl susitiksiu. Tačiau jei ji neatleidžia man už įžeidimą, ar tai reiškia kad ir Jėzus neatleidžia man, net jei aš gailiuosi? Ar priešingai: Jėzus sulaikys nuodėmes tai merginai, kadangi ji man neatleidžia, o man bus atleista, kadangi gailiuosi? Labai norėčiau gauti jūsų atsakymą. Man tai svarbu. Labai ačiū. ( 2004-09-13 Mindaugas )


 • Sveiki, aš ruošiuosi stoti į seminariją kitais metais. Norėčiau sužinoti, ar galiu pasirinkti vyskupiją ar seminariją, į kurią noriu stoti, jei aš nenoriu mokytis savo vyskupijos kunigų seminarijoje? Jei ne, tai ar toks noras būtų viena iš priežasčių, kad neįstočiau? Aš iš Vilniaus arkivyskupijos, o noriu stoti i Telšių kunigų seminariją... Ačiū. ( 2004-07-31 Mantas )


 • Garbė Jėzui Kristui! Norėčiau gauti žinių apie Sutvirtinimo sakramentą... ( 2004-07-28 paulius )


 • Garbė Jėzui Kristui! Noriu sužinoti, kuriose Vilkaviškio vyskupijos parapijose vyksta Atsimainymo atlaidai. Dėkoju iš anksto. Sudiev. Pagarbiai – Lina ( 2004-07-27 Lina Klimaviciute )


 • Garbė Jėzui Kristui, man būtų labai įdomu sužinoti, ar yra kokia nors pokalbių svetainė, kurioje būtų galima pakalbėti su kunigu ar vienuoliu... Juk nevisi turi tą, kuriam gali išsilieti, išsakyti kas slegia... Manau, kad kunigas tokiu atveju labiausiai galėtų padėti... Labai ačiū... ( 2004-07-19 Eda )


 • Garbė Jėzui Kristui. Norėčiau išsiaiškinti vieną klausimą dėl pinigų sumos už laidotuvių, keturnedėlio (mėnesio po laidotuvių) ir laidotuvių metinių Mišių aukojimą už mirusįjį. Tai yra labai konkreti ir asmeniška situacija. Žinau ir suprantu, kad nėra nustatyta konkreti suma, kiek reikia mokėti kunigui tokiais atvejais, ir kiekvienas aukoja pagal išgales. Prieš keletą mėnesių mirė mano Mama. Labai norėjome, kad kunigas atvyktų išlydėti iš namų (kunigas vėlavo ir po to visą laiką skubėjo, bet čia jau kita tema), todėl už išlydėjimą ir laidojimo apeigas sumokėjome 150 litų. Po mėnesio vyko keturnedėlis. Tada už šventųjų Mišių aukojimą davėme 100 litų. Tačiau kunigas per keturnedėlio Mišias iš visų bažnyčioje buvusių mirusiosios artimųjų ir giminių rinko aukas. Dėl to pasijutome nepatogiai, nes kiek teko dalyvauti kitose parapijose už mirusiuosius aukojamose šventosiose Mišiose, aukos nebūdavo renkamos, nes už šias Mišias jau paaukota. Taigi norėčiau sužinoti, ar 100 litų auka už šventąsias Mišias galėjo pasirodyti per maža? Artėja vienerių metų mirties metinės ir norėtume išvengti panašių nepatogumų, tačiau nežinau, kaip sureaguos kunigas, jei jo paties to paklausiu. Bijau, kad sakydamas pamokslą jis ims priekaištauti. Tiesą sakant, nenoriu čia plėstis ir kalbėti dar ir apie tai, kad ir per laidotuvių bei keturnedėlio pamokslus kunigas kalbėjo priekaištus susirinkusiems bažnyčioje, o ne paminėjo mirusiąja, kuri iš tiesų buvo giliai tikintis žmogus ir kol sveikata leido, stengėsi prisidėti prie Bažnyčios tiek moraline bei organizacine, tiek materialine pagalba. Taigi norėčiau sužinoti, kiek reikėtų aukoti už vienerių mirties metinių Mišių aukojimą ir paminklo pašventinimą po Mišių, kad nebūtų renkamos aukos iš susirinkusių giminaičių ir draugų. Tikiuosi, kad pakankamai aiškiai išdėsčiau situaciją ir labai laukiu Jūsų atsakymo. Iš anksto dėkoju. Pagarbiai, Liucija ( 2004-06-28 Liucija )


 • Laba diena, įdomu, ar galima tuoktis bažnyčioje su žmogumi, kuriam neduodamas išrišimas už nuodėmes? ( 2004-06-17 Goda )


 • Kai kur prieš Šv. Mišias skaitoma, už ką siūloma melstis, skelbiami vardai, pavardės. Sąrašas kartais būna labai ilgas, pavardės niekam nežinomos. Anksčiau to niekas nepraktikavo. Kam taip pataikaujama primityvaus mąstymo žmonėms? Tereiktų tik paaiškinti, kad Šv. Mišių auka yra begalinė. Dar sunkiau yra klausyti, kaip Šv. Mišių metu yra skaitomos rimtesnių aukotojų pavardės, ir visai nekalbama apie našlės skatiką. Reiškia – duokit daugiau pinigų, ir jūsų pavardės suskambės garsiai. Teko girdėti, kaip gautų pinigų suma pasakoma. Pinigai... Negi to nesupranta tie, kurie privalėtų žinoti, kokią žalą tuo atneša Bažnyčiai? ( 2004-06-15 Aloyzas )


 • Garbė Jėzui Kristui. Norėjau paklausti, ar glamonės su vaikinu yra nuodėmė [...] ( 2004-05-25 aušra )


 • Aš noriu skubiai sužinoti Alytaus rajono Santaikos parapijos sąskaitą ir banką, kad galėčiau pervesti 2 proc. pajamų mokesčio. Ačiū. ( 2004-04-29 LINA )


 • Garbė Jėzui Kristui. Ruošiamės tuoktis. Abu esam krikštyti, o aš taip pat esu priėjusi Pirmos Komunijos ir priėmusi Sutvirtinimo sakramentą. Gyvename ir dirbame Vilniuje, tačiau tuoksimės Kaune arba Kauno rajone, nes ten gyvena mūsų tėvai ir kiti artimieji. Mano klausimai būtų tokie: Ar būtinas Komunijos sakramento priėmimas santuokai sudaryti? Kokia yra procedūra suaugusiam žmogui priimti Pirmą Komuniją ir kaip būtų galima išspręsti tą situaciją, kad negalime lankyti pasiruošimo Komunijai ar priešsantuokinių kursų Kaune. O gal tai organizuojama savaitgaliais? Galbūt būtų galima kursus lankyti Vilniuje ir Pirmos Komunijos prieiti pas kitos parapijos kunigą? Ar sava parapija laikoma tik ta parapija, kuri priklauso pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, ar tai galėtų būti ir tėvų parapija? Ar man bus būtina iki vestuvių deklaruoti gyvenamąją vietą, norint gauti leidimą tuoktis tėvų parapijoje, jei iki šiol to nesu padariusi? Iš anksto labai dėkojam. Dalia ( 2004-04-27 Dalia )


 • Norėjau sužinoti, ar sekmadienį (jeigu žmogų reikia laidoti) jis bus nešamas į bažnyčią, ar už velionį bus aukojamos tik šv. Mišios, o į bažnyčią jis nebus nešamas. AČIŪ. Jolita ( 2004-04-01 Jolita )


 • Kur ir kada 2004 m. bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas Vilkaviškio vyskupijoje? ( 2004-02-25 Jonas )


 • Galvoju apie vedybas. Girdėjau, jog norint priimti Santuokos sakramentą, būtina išklausyti kursą būsimiems sutuoktiniams. Gal galite plačiau paaiškinti, kur reikėtų kreiptis, kiek laiko tie kursai tęsiasi? Ar registruojant santuoką bažnyčioje vis dar būtinas santuokos registravimas civilinės metrikacijos biure? ( 2004-02-15 Povilas )


 • Domiuosi religiniu gyvenimu. Gal galėtumėte nurodyti interneto adresų, kur galėčiau rasti daugiau informacijos apie maldą? Ačiū. ( 2003-12-19 Antanas )


 • Girdėjau, kad yra keturios Rožinio dalys. Norėčiau sužinoti naujosios pavadinimą ir paslaptis. Ačiū. ( 2003-11-27 daiva )


 • Laba diena, norėjau užduoti klausimą apie santuokos galiojimą ir jos nutraukimą. Ketinu tekėti už žmogaus, kuris jau buvo sudaręs santuoką bažnyčioje. Tuomet jie buvo labai jauni ir kartu pragyveno tik pusę metų. Jų civilinė ištuoka įvyko prieš 10 metų, o kartu jie negyvena jau 11 metų. Norėčiau pasiteirauti, ar yra kokia nors galimybė man ištekėti už mylimo žmogaus bažnyčioje, ar tai visiškai neįmanoma ir jo ankstesnė santuoka visada galios? Iš anksto ačiū už atsakymą. Giedrė ( 2003-11-10 Giedrė )


 • Kai žmogui yra duodamas vardas, tai vadinasi „verbavotis“ ar „bermavotis“? Labai būtų įdomu sužinoti. Iš anksto ačiū. ( 2003-10-17 renata )


 • Jūsų svetainėje perskaičiau, kad kiekvieno mėnesio 12 dieną maldininkai renkasi prie pal. Jurgio Matulaičio kapo. Norėčiau sužinoti tos dienos pamaldų tvarkaraštį. Tuo pačiu labai prašau atkreipti jūsų dėmesį, kad tikintieji pageidauja katalikiškose svetainėse rasti visų Lietuvos bažnyčių pamaldų tvarką, o ypač atlaidų, nes mėgstantys keliauti ir lankyti bažnyčias dažnai „pabučiuoja spyną“. Ne visos bažnyčios turi savo svetaines, bet prie duomenų apie parapijas būtų galima pridėti ir pamaldų tvarkaraštį. Prašau aptarkite tai su savo kolegomis. Dėkoju už atsakymą. ( 2003-10-07 Danutė ) • » Užduokite savo klausimą

  ««« atgal