Caritas

„Cartas logotipas“

Priima 9–17 val., išeiginės – šeštadienis ir sekmadienisDirektorius – kun. Arvydas LIEPA
Direktoriaus pavaduotoja – Giedrė VOLFF
Buhalterė – Daiva KALVAITYTĖ 

Caritas – katalikiška organizacija, padedanti į vargą patekusiems išsaugoti jų orumą, nepriklausomai nuo religijos, lyties, tautybės, amžiaus. Caritas veikloje dirba savanoriai, kurie myli Dievą, artimą ir yra pasiruošę padėti už save silpnesniam.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas tikslas – vykdyti karitatyvinę ir socialinę misiją tarnaujant vargšams.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas įkurtas 1991 m. Tai Katalikų Bažnyčios institucija, kuri sprendžia vyskupijos socialinius ir karitatyvinius uždavinius, koordinuoja bendras programas su Lietuvos Caritas. Veikia 7-iuose vyskupijos dekanatuose, 64-ose parapijose.

Veikla

Vyskupijos Caritas centras:

 • konsultuoja, koordinuoja ir atstovauja vyskupijos Caritas organizaciją Lietuvoje ir užsienyje
 • rengia rekolekcijas ir mokymus Caritas savanoriams, kurių yra apie 565.
„Caritas1.jpg“

Parapijų Caritas:

 • padeda seneliams, ligoniams, našlaičiams, kaliniams
 • bendradarbiaudamas su savivaldybėmis ir įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, padeda parapijiniams senelių globos namams, skurstančioms šeimoms
 • maitina vargšus

Caritas padaliniai:

 • Vilkaviškio vyskupijos Caritas pagalbos centras
  „Rūpintojėlis“

 • Bažnyčios g. 42, LT-68309 Marijampolė
  Tel./faks. (343) 5 99 83
  M. tel. (655) 1 67 39
  El. p. pc.rupintojelis@gmail.com
  Priima 9–17 val., išeiginės – šeštadienis ir sekmadienis

Tikslas: specialistai konsultantai teikia informacinę, psichologinę ir socialinę pagalbą asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis ir jų šeimos nariams, seniems ir neįgaliems žmonėms, vykdo prevencinę švietėjišką veiklą.

Vadovė – Samanta ALEKNAVIČIŪTĖ


Vilkaviškio vyskupijos Caritas laukia ir Jūsų paramos:
AB SEB LT47 7044 0600 0782 6570
Nuoširdžiai dėkojame visiems, remiantiems mūsų vykdomą veiklą.


"Carito" globojami parapijiniai senelių globos namai, kuriuose gyvena 141 gyventojas:

 • Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos parapija (22 seneliai)
 • Všį Kazlų Rūdos Socialinės paramos centras (52 seneliai)
 • Všį Marijampolės šv. Ark. Mykolo parapija (58 seneliai)
 • Rumbonių Švč. Trejybės parapija (9 seneliai)
 • "Carito" globojami parapijiniai vaikų dienos centrai, kuriuose lankosi 207 vaikai:

   Aleksoto dekanate
  • Šv. Kazimiero parapijoje (40 vaikų)
   Alytaus dekanate
  • Alytaus šv. Kazimiero parapijoje (32 vaikų)
   Marijampolės dekanate
  • VŠĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centro vaikų dienos centras „Šypsniukas" (50 vaikų)
  • Marijampolės šv. arkangelo Mykolo parapijoje (32 vaikų)
  • Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijoje (15 vaikų)

  Veikia 3 parapijinės labdaros valgyklos:

  • Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijoje
  • Marijampolės šv. arkangelo Mykolo parapijoje
  • Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijoje
   Vyskupijos "Caritas" vykdomi projektai:
   • Savanorių mokymo programa, kurioje apmokomi parapijų bendruomenių lyderiai kaip pritraukti ir motyvuoti aktyvius parapijos tikinčiuosius gailestingumo darbams dirbti, kurti jaunųjų karitiečių grupes finansuojama iš LKRŠ;
   „Caritas3.jpg“
   • „ES projektas „Kompleksinė pagalba socialinės atskirties asmenims“teikiamas grupinis ir individualus motyvavimas įsigyti išsilavinimą ir įsidarbinti.
   Lietuvos "Caritas" koordinuojami projektai vykdomi Vilkaviškio vyskupijoje:
   • „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų socialinio aktyvinimo ugdymas ir įsidarbinimo galimybių didinimas”, kurio tikslas teikti kompleksinę pagalbą, įvairias socialinės ir profesinės rebilitacijos paslaugas.
   • Vilkaviškio vyskupijos Caritas rėmėjai ir partneriai

    <-->