Jaunimo centras

  J. Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė
  Tel. (343) 9 28 91
  M. tel. (671) 8 87 63
  El. p. jaunimo.vvjc@gmail.com
  Svetainė internete www.vvjc.lt

  Priima 9–17 val., išeiginės – šeštadienis ir sekmadienis

Vadovas – kun. Vytautas MAZIRSKAS

Referentas – m. vad. mgr. Aurimas GALIANOVAS
Referentė – k. indstr. mgr. Rūta JURKŠAITĖ

Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centras įsteigtas 1998 m. Jo pagrindinis tikslas: padėti vaikus ir jaunimą auklėti dorais žmonėmis, sąmoningais krikščionimis ir piliečiais. To siekiama, remiant ir koordinuojant jaunimo veiklą parapijose, skatinant jaunimo organizacijų – angelaičių, ateitininkų, jaunųjų Don Bosko bičiulių sambūrių, kazimieraičių, pavasarininkų, skautų, valančiukų, neformalių grupių ir judėjimų – bendradarbiavimą.

Reguliariai vyksta jaunimo centro pastoracinės tarybos susitikimai, vadovaujami Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos. Ją sudaro visų dekanatų kunigai, įgalioti vyskupo, dalyvauti tarybos veikloje.

Veiklos sritys:

 • organizuoti seminarus, rekolekcijas jaunimo vadovams ir lyderiams
 • tobulinimosi seminarai pastoraciniams bendradarbiams
 • metodinė ir konsultacinė pagalba
 • jaunimo dienų organizavimas
 • vyskupijos jaunimo pašaukimų programos vykdymas, organizuojant stovyklas, seminarus ir rekolekcijas
 • darbas jaunimo prevencijos srityje, naudojant „Sniego gniūžtės“ judėjimo metodiką
 • pagalba parapijoms, organizuojant įvairius jaunimui skirtus renginius
 • kontaktai su įvairiomis jaunimo organizacijomis, grupėmis, judėjimais

Veiklos prioritetai:

 • stiprinti ir palaikyti bendradarbiavimą su vyskupijos pastoracijos srityje veikiančiomis organizacijomis
 • ugdyti jaunimo vadovus ir lyderius, pasitelkiant visuotinės Bažnyčios mokymą
 • rengti tradicinius jaunimo centro renginius
 • ieškoti naujų pastoracijos metodų
 • palaikyti ir plėtoti ryšius su jaunimo centrais, veikiančiais kitose vyskupijose, siekiant pasidalinti patirtimi
 • skatinti didesnį jaunimo būrimąsi
 • dirbti jaunimo prevencijos srityje
 • plėtoti veiklą mokyklose

Tradiciniai jaunimo centro renginiai:

 • seminarai ir renginiai, skirti liturginių metų prasmei suvokti
 • seminarai, skirti Kalėdų ir Velykų laikui (jų pasirengimui ir šventimui)
 • seminarai, mokymai, rekolekcijos jaunimo vadovams ir lyderiams
 • vyskupijos ir dekanatų Jaunimo dienos
 • vasaros ministrantų (patarnautojų) ugdymo stovykla Nemunaityje
 • atvelykio vaikų ir jaunimo chorų šventė „Garbė ir šlovė aidi Jam“
 • jaunimo ugdymo per sportą programa „Judėk su krepšiniu. Tobulėk“
 • Marijampolės savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ susitikimai

Rėmėjai: Vilkaviškio vyskupijos kurija, Vokietijos Katalikų solidarumo akcija „Renovabis“, Marijampolės savivaldybė, Valstybinė jaunimo reikalų taryba.

„jaunimocentras.jpg „jaunimocentras1.jpg

««« atgal