Tikybos mokymo metodiniai centrai pagal savivaldybes

Katechetikos centro padaliniai – tikybos mokymo metodiniai centrai – pagal savivaldybes

Alytaus dekanato metodinis centras
Vadovė – mokytoja metodininkė REDA SAVULIONIENĖ
M. tel. (685) 661 63
El. p. redalike@gmail.com
Aleksoto dekanato metodinis centras
Vadovė – mokytoja ekspertė RENATA MARKEVIČIENĖ
M. tel. (687) 789 68
El. p. renardina@gmail.com

Kalvarijos savivaldybės metodinis centras
Vadovė – vyr. mokytoja JANINA ŠAČIKAUSKIENĖ
M. tel. (616) 031 23
El. p. jansmigel@gmail.com

Kazlų Rūdos savivaldybės metodinis centras
Vadovė – mokytoja JOLITA PAUŽIENĖ
M. tel. M. tel. (685) 519 22
El. p. pauziene.jolita@gmail.com

Lazdijų dekanato metodinis centras
Vadovė – mokytoja ONA STANKEVIČIENĖ
M. tel. (626) 581 07
El. p. staniutes@gmail.com

Marijampolės dekanato metodinis centras
Vadovė – mokytoja BIRUTĖ ŽEMAITIENĖ
M. tel. (686) 190 78
El. p. birute.zemaitiene@gmail.com

Prienų dekanato metodinis centras
Vadovė – vyr. mokytoja JŪRATĖ LIUBAMIRSKAITĖ
M. tel. (600) 421 36
El. p. mjotauta@gmail.com

Šakių dekanato metodinis centras
Vadovė – vyr. mokytoja IRMANTA BAKIENĖ
M. tel. (616) 531 97
El. p. irmanta.b@gmail.com

Vilkaviškio dekanato metodinis centras
Vadovė – mokytoja ekspertė VILMA BALANDIENĖ
M. tel. (612) 495 35
El. p. vilma.balandiene@gmail.com

Pastabos:

  1. Metodinių centrų vadovai yra renkami ir savo veiklą grindžia Vilkaviškio vyskupijos vyskupo patvirtintais „Katalikų tikybos mokytojų dekanatų metodinių centrų bendraisiais nuostatais“ (nuostatai patvirtinti vyskupo dekretu nr. 301, 2010 m. rugsėjo 27 d.)
  2. Metodinių centrų vadovai sudaro vyskupijos tikybos mokymo tarybą prie vyskupijos katechetikos centro.
  3. Metodinių centrų vadovai įeina į savivaldybių švietimo tarybas.
  4. Metodiniai centrai bendradarbiauja su vyskupijos Katechetikos centru teikiant metodinę pagalbą savo savivaldybės mokytojams; organizuoja įvairius renginius savivaldybės mastu.

««« atgal