Naujienos

 • Pal. Jurgio Matulaičio mirties – gimimo dangui liturginis minėjimas

 • Kviečiame į vienuolių – pašvęstojo gyvenimo dieną Alytuje

 • Pasaulio jaunimo dienos | Marijampolė

 • SAUSIO 13-oji Kazlų Rūdos parapijos ir bendruomenės vienybėje

 • Mons. Juozo Užupio 90 metų jubiliejaus iškilmė

 • Trečioji Ekstraordinarinių Šv. Komunijos dalytojų ugdymo grupė

 • PAL. JURGIO MATULAIČIO MIRTIES - GIMIMO DANGUI - LITURGINIS MINĖJIMAS

 • Kalėdų laikotarpio bendrystė Vilkaviškio vyskupijoje

 • Vilkaviškio vyskupo Kalėdinis laiškas 2018

 • KALĖDŲ LAIKOTARPIO PAMALDŲ TVARKA PARAPIJOSE 2018 M.

 • Kalėdinio atviruko konkursas Vilkaviškio vyskupijoje

 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas 2018 12 11

 • Kviečia Jaunimo centras! Pasaulio jaunimo dienos | Marijampolė

 • Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų advento rekolekcijos Liškiavoje

 • Kviečia kasmetinė CARITO akcija „Gerumas mus vienija“

 • LIETUVOS VYSKUPŲ ADVENTINIS LAIŠKAS

 • Kalvarijos Švč. M. Marijos Vardo parapijos tikinčiųjų piligrimystės įspūdžiai

 • Pal. Jurgio Matulaičio draugijos formacijos dienos mozaika

 • Konkurso „Rašau Marijai” baigiamasis renginys Vilkaviškio vyskupijoje

 • Vilkaviškyje paminėta Negimusio kūdikio diena

 • Šv. Cecilijos iškilmė Veiverių Šv. Liudviko bažnyčioje

 • Širdžių bendrystės pamoka su „Gloriosa Trinita“ Vilkaviškyje

 • Šunskų bažnyčioje pristatytas vyskupo Vincento Borisevičiaus portretas

 • Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai dalinosi advento idėjomis

 • Atstatytas Panemunės kryžius

 • Vilkaviškio katedroje – maldos už mirusius kunigus

 • Mokslinė-praktinė konferencija Vilkaviškio vyskupijos mokytojams

 • Kunigų piligrimystė į Seinus ir Vygrius

 • Iškilmingos padėkos šv. Mišios už popiežiaus Pranciškaus vizitą

 • Alvito šv. Onos parapijos įkūrimo 401 –osios metinės

 • Fundamentinės teologijos seminaras tikybos mokytojams Marijampolėje

 • Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centro 20 metų jubiliejus

 • Skausmo kalnelio 30 metų įkūrimo minėjimas

 • Padėka už popiežiaus Pranciškaus vizitą

 • Kybartų bendruomenė šventė bažnyčios jubiliejų ir atlaidus

 • Apaštalinio nuncijaus viešnagė Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje

 • Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje

 • Atlaidai Kapčiamiestyje

 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas

 • Atlaidų iškilmė Krikštonyse

 • Akademinių mokslo metų pradžia ASU

 • Seinų vyskupijai - 200 metų

 • Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC paminėjo savo 92-ąjį gimtadienį

 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų rekolekcijas

 • Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų Rudens konferencija „Popiežiaus belaukiant“ vyko ASU

 • Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Alksnėnuose

 • Alvitas šventė metinę šventę – Šv. Onos atlaidus

 • Kunigų paskyrimai

 • Prienų bažnyčioje konsekruotas naujasis altorius

 • PAGRINDINĖ PAL. JURGIO MATULAIČIO MIC ATLAIDŲ DIENA

 • ««« atgal