Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas

Vasario 10 d., Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko pirmasis šiais metais vyskupijos kunigų susirinkimas.

Susirinkimas prasidėjo bendra malda – Valandų liturgija (Dienine), po kurios į susirinkusius kreipėsi vyskupas Rimantas Norvila. Ganytojas pristatė neseniai Vatikane pasibaigusio Lietuvos vyskupų vizito Ad Limina Apostolorum aktualijas.

Ganytojas dalijosi susitikimo su popiežiumi Pranciškumi akimirkomis. Taip pat vyskupas pristatė svarbų vizito akcentą – piligrimystę. Visi Lietuvos vyskupai šventė Eucharistiją keturiose Didžiosiose Romos Bazilikose, kartu prie apaštalų kapų išpažino tikėjimą.

Ganytojas prisiminė, kad popiežius šiltai ir broliškai pasitiko Lietuvos vyskupų delegaciją. Šventasis Tėvas susitikime su Lietuvos vyskupais akcentavo pagrindinius šiandienos iššūkius, tokius kaip: sekuliarizmas ir reliatyvizmas bei ragino nenusigąsti šių išbandymų. Taip pat ypatingai atkreipė dėmesį į kunigų gyvenimą ir tarnystę. Visiems priminė kad kunigo gyvenime svarbiausi dalykai turėtų būti dvasinis gyvenimas, kasdieninės šv. Mišios, asmeninė malda, rekolekcijos ir dažna asmeninė išpažintis.

Nors Lietuvoje ką tik baigėsi Šeimos metai, bet popiežius svarbią vietą pokalbyje su vyskupais skyrė šeimoms bei jų sielovadai. Žinant šių dienų pasaulio požiūrį į šeimą, socialinius iššūkius, Bažnyčia turi nepamiršti, kad kiekvienai šeimai reikalinga pagalba ir palaikymas. O tuo pačiu kiekviena parapija turi būti vieta kur visų amžiaus grupių žmonės atranda Dievo palaimą. Nes kunigo pašaukimas yra būti arti ir artimam šalia esančiam žmogui.

Taip pat buvo pristatyti susitikimai Vatikano dikasterijose ir jose aptartos Lietuvos Bažnyčiai svarbios aktualijos.

Antrojoje susirinkimo dalyje savo patirtimi ir džiaugsmu dalijosi „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės atstovai: Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas ir Silvija Knezekytė. Visą pristatymą galima apibendrinti vienu daug ką pasakančiu šūkiu: „Mes švenčiame Draugystę“, kurį labai dažnai naudojo pranešėjai pristatydami šį krikščionišką judėjimą, kuris veikia Lietuvoje ir visame pasaulyje.

Po pietų vyko vyskupijos kunigų tarybos posėdis, kurio metu buvo aptarti klausimai svarbūs visai vyskupijai.

Kun. Linas Baltrušaitis

««« atgal