Naujienos

Pelenų trečiadienis Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijoje

Vasario 18 d., trečiadienį, Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje 12 val. Pelenų dienos šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, kurijos kancleris kun. Linas Baltrušaitis ir kiti kunigai.

Šv. Mišių pradžioje ganytojas priminė, kad Pelenų diena, tai – atgailos, susitaikinimo su Dievu, atsivertimo ir vilties laikas. Homilijos metu vysk. R. Norvila gilinosi į Evangelijos, psalmės ir skaitinių eilutes. Prisimindama psalmės žodžius: „Sutverk širdį man tyrą, o Dieve“ vyskupas ragino atnaujinti savo širdį pasninku, atsiprašymu, atgaila. Atnaujinta širdimi kuriami kokybiškai nauji santykiai.

Po pamokslo pašventinti pelenai. Visi susirinkusieji į šv. Mišias stojo eilėn, kad jais būtų pabarstytos tikinčiųjų galvos sakant: „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“. Pelenai simbolizuoja trapų žmogaus būvį, nusidėjusio žmogaus būklę, atgailą, karštą Dievo pagalbos troškimą. Šis pabarstymas šventintais pelenais yra viešas atgailos aktas; primenama, kad mūsų laukia Dievo teismas, tačiau Dievas kartu yra be galo gailestingas.

Pelenų dieną įžengėme į naują liturginį laikotarpį – gavėnią. Jos metu ruošiamės Viešpaties prisikėlimui pasninku, malda, labdara, tyla. Jos metu tikintieji kviečiami atnaujinti ir pagilinti tikėjimą.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

««« atgal