Naujienos

Vilkaviškio vyskupijoje svečiavosi Kolumbo riteriai

Sausio 15 d. su Vilkaviškio vyskupu Rimantu Norvila buvo susitikę didžiausios pasaulyje katalikiškos organizacijos „Kolumbo riteriai“ atstovai: vyriausiasis iždininkas Michael J. O’Connor, ryšininkas Lietuvai George Halcovage ir kiti organizacijos nariai. Susitikimo metu buvo pristatyta Kolumbo riterių organizacija. Svečiai pasidalino, kad vienas šios organizacijos padalinys jau veikia Vilniuje ir jie norėtų plėsti organizaciją Lietuvoje.

Suderinus kito susitikimo laiką, vasario 19 d., vysk. R. Norvila dar kartą susitiko su Kolumbo riterių Aukščiausiosios tarybos atstovais: plėtros konsultantu Leszek Wojciech Waksmunndzki ir Aukščiausiosios Tarybos nacionalinės plėtros koordinatoriumi Stefan Otremba. Susitikime taip pat dalyvavo Liudvinavo Šv. Liudviko parapijos klebonas kun. Žydrūnas Kulpys ir Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijos klebonas kun. Vaidotas Labašauskas.

Vėliau svečiai kartu su kun. Žydrūnu Kulpiu vyko į Liudvinavą, kur nedidelei parapijiečių vyrų grupelei pristatė Kolumbo riterių organizaciją ir kaip ji kuriama parapijoje. Tikimasi, kad Liudvinave ir Kybartuose įsikurs šios organizacijos padaliniai. Šią iniciatyvą kviečiami plėtoti ir kitų vyskupijos parapijų kunigai ir parapijiečiai.

Plačiau apie Kolumbijos riterių organizaciją:

1882 m. Amerikoje, New Haven mieste, airių kilmės kunigas Michael McGivney įkūrė Kolumbo riterių organizaciją. Jai priklausyti gali tik vyrai. Organizacijos nariai veikloje vadovaujasi artimo meilės, vienybės ir patriotizmo idealais. Pagrindiniai veiklos tikslai: krikščioniškų vertybių apsauga – žmogaus asmens orumo, gyvybės, šeimos ir santuokos šventumo gynimas, labdara ir savanorystė. Šios organizacijos indėlis – didelis ir labai svarbus, nes pasauliečiai katalikai prisiima atsakomybę ir visokeriopai Bažnyčiai padeda.

Kolumbo riteriai prisideda prie Pasaulio jaunimo dienų finansavimo, taip pat rūpinasi, kad tikintieji galėtų per televiziją išvysti šv.Velykų ir šv.Kalėdų šv.Mišias iš Vatikano; remia katalikišką švietimą ir žiniasklaidą.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

Akimirka:

„2015-02-19-Kolumbo-riteriai.jpg“

««« atgal