Naujienos

Kunigų paskyrimai

Kun. Vytautas Antanas Matusevičius atleistas iš Miroslavo parapijos klebono ir Alytaus pataisos namų kapeliono pareigų, paskirtas Šakių parapijos klebonu ir Šakių dekanato vicedekanu.

Kun. Miroslav Dovda atleistas iš Alytaus šv. Kazimiero parapijos rezidento pareigų, paskirtas Miroslavo parapijos klebonu.

Kun. Rimantas Venslova paskirtas Alytaus šv. Kazimiero parapijos vikaru.

««« atgal