Naujienos

Įvyko Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro savanorių rekolekcijos

Pirmąjį pavasario savaitgalį, Marijampolėje, Pastoraciniame centre, įvyko Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro rekolekcijos skirtos savanoriams ir šeimoms. Rekolekcijų tema – „Neeilinė meilės istorija...“ , kurią konferencijų metu susirinkusiems bandė atskleisti s. Vincenta Slavėnaitė MVS.

Į rekolekcijas sugužėjo šeimos iš įvairių vyskupijos kampelių: Alytaus, Prienų, Vilkaviškio, Šakių ir nemažas būrys marijampoliečių. Rekolekcijų dalyviai, klausė konferencijų, turėjo asmeninės maldos laiką ir galimybę savo mintimis pasidalinti grupelėse. Tuo metu, kai tėveliai buvo užimti klausymu, mąstymu ir dalinimusi, mažieji rekolekcijų dalyviai, kurių taip pat buvo nemažas būrys, dalyvavo jiems skirtoje užimtumo programoje: žaidė, piešė, klausė pasakojimų apie šv. Velykas, darė įvairius darbelius. Šioje misijoje šeimos centrui talkino savanorės auklės, turinčios darbo su vaikais patirties.

Šeštadienį vakare, suaugusiųjų laukė maldos vakaras, kurio metu vyko Kryžiaus kelio mąstymas parengtas pagal Tomislav Ivančič meditacijas „Sek paskui mane“, Švč. Sakramento adoracija, jos metu buvo galima švęsti Susitaikinimo sakramentą (talkino kun. Žydrūnas Kulpys ir kun. Jonas Katulis SJ) ar paprašyti užtarimo maldos. Vakarą vainikavo Eucharistijos šventimas, kuriame dalyvavo ir mažieji rekolekcijų dalyviai. Šv. Mišias aukojo ir tikrai įkvepiančią homiliją sakė kun. Ž. Kulpys.

Sekmadienį, refleksijos metu, rekolekcijų dalyviai dėkojo s. Vincentai už jos tikrai turtingas įžvalgas ir pasidalinimą. Visus palietė ir didelį įspūdį paliko Kryžiaus kelio mąstymas. Dauguma įvardino, kad šios rekolekcijos buvo paprastos, trumpos bet labai stiprios. Pasidžiaugė, kad galėjo dalyvauti šeimomis, nes tikrai labai sunku atsiskirti ir palikus vaikus kur nors dalyvauti. Net ir tie, kurie iš pradžių ir nelabai norėjo čia būti ar nesitikėjo nieko gauti, prisipažino, kad buvo paliesti, sustiprinti ir kupini naujų pasiryžimų.

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras dėkoja visiems rekolekcijų dalyviams, savanoriams, s. Vincentai, talkinusiems kunigams kun. Ž. Kulpiui ir kun. J. Katuliui SJ ir Vokietijos solidarumo fondui Renovabis.

Diana Pukelienė

««« atgal