Naujienos

Gavėnios rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams Vilniaus šv. Jono (joanitų) bendruomenėje

Gavėnia. Sustoti. Nurimti. Susikaupti. Apmąstyti. Pailsėti. Suprasti. Atrasti. Pabūti. Būti. Tiesiog – būti. Būti Jėzaus Širdyje.

„Jėzaus Širdis“ – tokia gavėnios rekolekcijų, kurias šį kartą Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai išgyveno su Vilniaus šv. Jono (joanitų) bendruomene, tema.

Mokytojams, kuriems tenka suktis vis didėjančiame gyvenimo tempe, tačiau nepamiršti (ir vaikus to mokyti), kad žmogui privalu išmokti stabtelti, kad galėtų tiesiog būti, čia, pas brolius, tikrai pavyko sustoti keletui dienų. Sustoti tam, kad ramiai pažvelgtų, kur toliau žengti. Sustoti tam, kad nurimtų Viešpaties Širdyje ir įgautų jėgų.

Šv. Jono bendruomenės brolis Jurek pateikė savo paruoštą priemonę, padedančią surasti kelią maldoje, dvasiniame gyvenime. Kelio ženklai ir Šventojo Rašto ištraukos, pasirodo, gali puikiai derėti. Buvo tikrai įdomu surasti atitikimus mūsų gyvenimuose, pagalvoti, koks kelio ženklas dabar mano maldos gyvenime ryškiausiai veikia.

Lectio divina su joanite ses. Aurelija padėjo „išlukštenti“ Šventojo Rašto ištrauką Jn 2, 1-11, malda su broliais ir vienų mokytojų drauge, Kryžiaus kelias ir rožinis, Susitaikinimo sakramento šventimas bei adoracija atgaivino mūsų sielas, o Eucharistijos šventimas sekmadienį su broliais ir visa parapija panardino Viešpaties Širdyje.

Iš rekolekcijų mokytojai grįžo sustiprėję, atradę kryptį. Vienos mokytojos žodžiais „jos sustiprino mano tikėjimą, padėjo priartėti prie Jėzaus širdies, joje ilsėtis, nes galime duoti tik tai, ką gavome“.


Katechetikos centro metodininkė Rima Malavickienė

««« atgal