Naujienos

Apie Sutvirtinimo sakramento teikimą Krokialaukio ir Gelgaudiškio parapijose

„Dievas mus ir jus sutvirtino ir patepė Kristui; Jis pažymėjo mus savo antspaudu ir siuntė į mūsų širdis Dvasios laidą“ (2 Kor 1,22)

Šiais metais Sutvirtinimo sakramentą iš Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos rankų pirmieji priėmė Krokialaukio Kristaus Atsimainymo ir Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijų jaunuoliai ir suaugusieji.

Balandžio 11 d., šeštadienį, Krokialaukio parapijoje šį krikščioniškosios brandos ženklą priėmė 72 jaunuoliai.

Balandžio 12 d., sekmadienį, Gelgaudiškio parapijoje Sutvirtinimo sakramentą priėmė 63 asmenys. Jų tarpe buvo ir suaugusieji, kuriuos šio sakramento priėmimui klebonas kun. Kęstutis Sprangauskas ruošė atskirai.

Sutvirtinimo sakramentu (pakrikštytieji) tobuliau sujungiami su Bažnyčia, praturtinami ypatinga Šventosios Dvasios jėga ir todėl dar labiau įpareigojami, kaip tikri Kristaus liudytojai, žodžiu bei darbu skleisti ir ginti tikėjimą <...>*; jie yra Kristaus darbų tęsėjai.
*Pagal Katalikų Bažnyčios Katekizmą, 1285

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

««« atgal