Naujienos

Kunigų paskyrimai

Kun. Juozas Kaminskas atleistas iš Paluobių ir Braziūkų parapijų klebono pareigų ir paskirtas Kazlų Rūdos parapijos altarista.

Kun. Vitas Urbonas atleistas iš Paežerėlių ir Žemosios Panemunės parapijų klebono pareigų ir paskirtas Paluobių ir Braziūkų parapijų klebonu.

Kun. Audrius Kurapka paliekamas visose esamose pareigose ir paskiriamas Žemosios Panemunės parapijos klebonu.

Kun. Vytautas Sakavičius paliekamas Ilguvos parapijos klebonu, atleidžiamas iš Sutkų parapijos klebono pareigų ir paskiriamas Paežerėlių parapijos klebonu.

Kun. Vytautas Insoda paliekamas visose esamose pareigose ir paskiriamas Sutkų parapijos klebonu.


Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

««« atgal