Naujienos

Kunigų paskyrimai

Kun. Valdemaras Smulskis atleistas iš Garliavos Švč. Trejybės parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos vikaru.

Kun. Jonas Jonuška paskirtas Garliavos Švč. Trejybės parapijos vikaru.

Kun. Kęstutis Bekasovas atleistas iš Aleksoto Šv. Kazimiero parapijos altaristos pareigų ir paskirtas Garliavos Švč. Trejybės parapijos altarista–vikaru.

Kun. Albinas Paltanavičius atleistas iš Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos altaristos pareigų ir paskirtas Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo koplyčios Panaroje rezidentu.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

««« atgal