Naujienos

Devintinių procesija Marijampolėje

Devintinės – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė. Tai šventė, kai pagerbiamas Švenčiausiasis Sakramentas, kai visame pasaulyje jis išnešamas iš bažnyčios į viešą erdvę.

Birželio 7 d. Marijampolės miesto gatvėmis taip pat žygiavo procesija, prasidėjusi Šventojo arkangelo Mykolo bazilikoje.

„2015-06-07-devintines-marijampolej.jpg

Pirmiausia buvo keliaujama link Šventojo Vincento Pauliečio bažnyčios. Čia sustota prie papuošto altorėlio ant jo padėta monstrancija su Švč. Sakramentu. Jį pasmilkius, skaityta ištrauka iš Evangelijos pagal Matą, kuri kalba apie Jėzų mokytoją, giedotos giesmės.

Vėliau procesija pasuko per Vytauto parką, kuriame netoli Vilkaviškio vyskupijos kurijos buvo įrengtas antrasis altorėlis. Čia perskaityta ištrauka iš Evangelijos pagal Morkų, kuri pristato Jėzų kaip nežemiškų galių valdytoją – stebukladarį.

„2015-06-07-devintines-marijampolej.jpg1

Trečiasis altorėlis įrengtas ties Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos vienuolynu. Čia skaityta Evangelijos pagal Luką ištrauka, kuri perteikia žinią apie Kristų – Eucharistijos įsteigėją.

Ketvirtasis altorėlis – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios šventoriuje. Evangelija pagal Joną pristatė Jėzų – dieviškosios gyvybės davėją.

„2015-06-07-devintines-marijampolej2.jpg

Procesijos metu giedotos įvairios giesmės, kurias traukė ne tik choristai, bet ir kiti procesijos dalyviai. Sugiedota Švenčiausios Jėzaus Širdies litanija.

„2015-06-07-devintines-marijampolej3.jpg

Iškilmingai neštos vėliavos. Adorantės barstė gėlių žiedelius, patarnautojai – smilkė ir skambino varpeliais. Tikra šventinė nuotaika tiesiog tvyrojo ore.

Pauliaus Vyšniausko nuotraukos
Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

««« atgal