Naujienos

Vilkaviškio vyskupijoje daugėja pasišventusių našlių

Gegužės 14 d., Švč. Marijos Nekalto Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolijos koplyčioje susirinko Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlių asociacijos narės bei svečiai. Šv. Mišias aukojo vyskupas Rimantas Norvila, asociacijos kapelionas kun. Žydrūnas Kulpys, Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, Sintautų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas kun. Donatas Rolskis.

Pagiedojus Šventosios Dvasios himną vysk. R. Norvila pasveikino visus susirinkusius, pasidžiaugė, kad į asociaciją ateina vis daugiau našlių. Ganytojas paaiškino pagrindinį našlių pasišventimo tikslą: atsiliepti į Dievo kvietimą savo gyvenime, atsakyti meile į Dievo meilę – pasišvęsti Viešpačiui, kuo daugiau dalyvauti vietinės bažnyčios gyvenime pagal kiekvienos našlės galimybes bei gebėjimus, didinti ištikimybę liturginei ir asmeninei maldai. Kartu palinkėjo stiprybės vykdant statuto bei reglamento reikalavimus.

Dvi našlės padarė pirmuosius metinius skaistumo įžadus, o trys juos padarė visam gyvenimui pavesdamos save Švč. Mergelės Marijos globai.

Šiuo metu jau septynios našlės yra padarę amžinuosius skaistumo įžadus, dvi laikinuosius ir viena pradiniame susipažinimo su asociacijos veikla etape.

Esant dekanate ar parapijoje ne mažiau kaip trims našlėms norinčioms save paaukoti Dievui ir norinčioms dalyvauti asociacijos veikloje pagal asociacijos statutą bei reglamentą – kviečiame atsiliepti.

Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlių asociacijos sekretoriato atstovė
Birutė Žiemienė

Tel. nr.: 8 654 154 24

„2015-06-12-nasliu-asociacija.JPG

««« atgal