Naujienos

Švęsta Vilkaviškio vyskupijos globėjo iškilmė

Birželio 14 d., sekmadienį, Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo katedroje švęsta Vilkaviškio vyskupijos globėjo – šv. Antano Paduviečio – iškilmė.

12.00 val. šv. Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, Vilkaviškio vyskupas ordinaras Rimantas Norvila, sekmadienį galėję dalyvauti vyskupijos kunigų kapitulos nariai. Šv. Mišiose dalyvavo gausus būrys parapijiečių ir svečių.

Pamokslo metu vysk. A. Poniškaitis pasidalino mintimis apie Dievo žodį, kuris tarsi grūdas krenta į žmogaus širdies dirvą ir augina joje artimo meilės bei gailestingumo darbų derlių. Šie darbai iškalbingiausiai liudija tikėjimą, ką savo laiku pabrėžė ir garsusis pamokslininkas šv. Antanas Paduvietis, kuris sakė, kad geriau tenutyla žodžiai, o kalba darbai.

Šv. Mišių metu giedojo Vilniaus Arkikatedros Bazilikos Didysis choras. Choro vadovas ir dirigentas – Remigijus Songaila, chormeisterė – Eglė Ganusauskienė, vargonininkė – Agnė Petruškevičiūtė. Šv. Mišių metu buvo atliktos A. Strazdelio, G. Purlio, M. Lysenko, L. Cherubini, L Abario, L. van Bethoveno ir kitų kompozitorių giesmės.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

««« atgal