Naujienos

Šeimų stovykla Kryžiuose

Liepos 4–6 d. prie Kryžių šventovės, Dusios ežero pakrantėje vyko tradicinė šeimų stovykla tema „Dievas sukūrė vyrą ir moterį“. Stovykloje dalyvavo 14 šeimų iš Marijampolės, Kauno, Garliavos, Prienų, Alytaus, Lazdijų. Stovyklautojai įsikūrė savo atsivežtose palapinėse, nemaža laiko skirdami bendrai veiklai.

„2015-07-10-seimu-stovykla1.JPG

Kuzmų šeima, besirūpinanti atvykusių į stovyklą priėmimu, turėjo atrinkti „savus“ nuo kitų, tokiu puikiu oru besiveržiančių prie ežero poilsiautojų. Kiti dalyviai taip pat prisiėmė įsipareigojimus – Guzikauskų, Kildušių ir Braukylų šeimos daugiau laiko darbavosi virtuvėje, Stravinskų šeima surengė puikią estafetę ir apdovanojo dalyvius savo rūpestingai pagamintais medaliais, Pukelių šeima vedė šlovinimo vakarą koplyčioje su gitara ir paruoštais giesmių tekstais, ilgametė skautų vadovė Janina Lebskienė organizavo užsiėmimus vaikams ir žaidimus prie laužo. Vyrai pasirūpino „techniniais“ reikalais, laužu, pasiplaukiojimu valtimi.

„2015-07-10-seimu-stovykla2.JPG

Susitikimų suaugusiems stovyklos dalyviams metu buvo nagrinėjama vyro ir moters vieta Dievo plane nuo sukūrimo iki vaidmenų sumaišties šiuolaikinėje visuomenėje. Živilė ir Mindaugas Adviloniai parengė medžiagą pamąstymui pirmos dienos susitikimams. Šeimos centro kuratorius kun. Žydrūnas Kulpys pasidalino savo įžvalgomis ir kunigystės patirtimi, atsakė į rūpimus klausimus, antrosios dienos vakarą užbaigė adoracija koplyčioje ir palaiminimu Švč. Sakramentu. Trečiosios dienos svečias gydytijas Virgilijus Rudzinskas iš Kauno krikščioniškų gimdymo namų kalbėjo apie gyvybės atėjimo į pasaulį slėpinį ir bažnyčios mokymą šiais klausimais.

„2015-07-10-seimu-stovykla3.JPG

Daugelis stovyklautojų džiaugėsi bendryste, puikiu oru ir kitomis Dievo dovanomis.

„2015-07-10-seimu-stovykla4.JPG

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro informacija

««« atgal