Naujienos

Kunigų paskyrimai

Kun. Vitalijus Golinas atleistas iš Slavikų ir Sudargo parapijų klebono pareigų.

Kun. Donatas Rolskis paliekamas visose esamose pareigose ir paskiriamas Slavikų parapijos klebonu.

Kun. Zenonas Stepanauskas paliekamas visose esamose pareigose ir paskiriamas Sudargo parapijos klebonu.

Kun. Aurimas Stiklakis skiriamas Aleksoto parapijos vikaru.Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

««« atgal