Naujienos

Gailestingumo metų uždarymas Vilkaviškio katedroje

Lapkričio 13-ąją, Vilkaviškio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedroje, kaip ir visose katalikų pasaulio pagrindinėse šventovėse, tikintieji kiek gausiau nei įprastais sekmadieniais susirinko į Šv. Mišias švęsti Jubiliejinių Gailestingumo metų pabaigos iškilmių.

Šv. Mišios pradėtos katedros choro iškilmingai giedamu Gailestingumo metų himnu. Eucharistijai vadovavęs Vilkaviškio vyskupas ordinaras Rimantas Norvila pradžioje pastebėjo, jog Jubiliejinių Gailestingumo durų simboliškai neuždarys, tačiau po palaiminimo visi kviečiami kartu sugiedoti „Magnificat“, tuo aktu pasišvenčiant Dievo Motinai Marijai, pasivedant jai tarnauti kaip Gailestingumo Motinai.

Šv. Eucharistiją prie altoriaus kartu su vyskupu šventė būrelis kunigų iš įvairių vyskupijos parapijų.

J. E. vyskupas R. Norvila homilijoje pasidalijo su tikinčiaisiais popiežiaus Pranciškaus kai kuriomis įžvalgomis apie gailestingumą, jo išsakytais krikščioniškos minties perlais įvairiomis progomis per visus Jubiliejaus metus. Visų pirma, atidarant Jubiliejaus metus, buvome kviečiami iš naujo apmąstyti Dievo gailestingumą ir į jį pažvelgti nauju žvilgsniu, kad pasinaudotume Jo teikiamomis begalinėmis malonėmis. Pasaulio jaunimo dienose Krokuvoje Šventasis Tėvas ragino šiuolaikinį jaunimą leistis būti palytėtiems Jo gailestingumo ir per pasitikėjimą tapti artimais su Juo.

Ganytojas pabrėžė, kad daugelis popiežiaus Pranciškaus minčių liečia mūsų santykį su Dievu, o taip pat primena apie atlaidumą, gailestingumą artimui. Visus metus jis vis kartodavo apie gailestingumo darbus kūnui ir sielai, ypač atkreipiant dėmesį į varginguosius, o taip pat aplankant ligonius, apleistuosius, kenčiančius ir patiriančius didžiulį vienišumą ir t.t

Šių ir panašių minčių suvokimas ir realizavimas - tai ir esąs būdas, kaip išbudinti paties savo, krikščionio, miegančią sąžinę.

Vyskupijos ganytojas homiliją baigė tarsi priesaku ateičiai, širdingu paraginimu pagal popiežių Pranciškų: „Gailestingumo darbai seni, bet visada aktualūs. Nekriskime į abejingumą, bet grąžinkime džiaugsmą. Kiekvienas galime būti Dievo gailestingumo įrankiais, apaštalais“.

Simboliška, kad Gailestingumo metus Vilkaviškio vyskupijos tikintieji pakviesti užbaigti bendra piligrimyste į Aušros Vartų Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus Vilniuje. Šeštadienį, lapkričio 19 d. už Vilkaviškio vyskupiją aukojamoms Šv. Mišioms ( 11 val. Šv. Teresės bažnyčioje) vadovaus Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, giedos Vilkaviškio katedros choras.

Birutė Nenėnienė

««« atgal