Naujienos

Sakraliosios muzikos valandos Vilkaviškio katedroje

Ketvirtąjį gavėnios – džiaugsmo - sekmadienį Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedrą vieną valandą prieš vakaro Šv. Mišias užpildė muzikos garsai.

Vilkaviškio moksleivių pučiamųjų instrumentų orkestro vadovo Sauliaus Mickevičiaus iniciatyva jaunieji atlikėjai skambiomis melodijomis gausiai susirinkusius klausytojus tarsi pakylėjo Dievop.

Momento sakralumą papildė aktoriaus Arūno Žemaičio skaitomi poeto V. Bložės posmai, K. Trimako meditacijos, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistės Marijos Arutionovos sakralios melodijos.

Atrodė, kad katedros skliautais bekylančios palaimos valanda per trumpa...

Už koncertą mokinių tėvai dėkojo vadovui ir svečiams, prelatui Vytautui Gustaičiui už suteiktą pastogę. Dekanas savo ruožtu pasidalijo įžvalga ir linkėjimu, kad džiaugsmo sekmadienį patirta nuotaika kaip šviesa lydėtų likusį gavėnios laiką, kad ta kiekvieno sielą užplūdusia palaima dalintumeisi su sutiktais žmonėmis. Galiausiai, kaip svetingam parapijos šeimininkui ir dera, dekanas jaunuosius muzikantus pakvietė į parapijos valgyklėlę pasivaišinti.

„Vilkviskis_2017_03_26.JPG

Kovo 31 – balandžio 2 dieną katedroje vyks gavėnios rekolekcijos. Jas užbaigus, sekmadienį 17 valandą žmonės vėl kviečiami į sakralinės muzikos valandą. Šįkart koncertuos Vilkaviškio vyskupijos krikščioniškosios kultūros centro Česlovo Sasnausko choras ( vadovas Mindaugas Radzevičius).

Birutė Nenėnienė

««« atgal