Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai atliko gavėnios rekolekcijas

2017 m. kovo 24-26 dienomis Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai rekolekcijoms buvo išvykę į Palendriuose esantį benediktinų vienuolyną. Įpusėjus gavėniai, mokslo metams einant link pabaigos, rekolekcijos puikus laikas stabtelėti ir įsiklausyti – o ką visame mūsų skubėjime, darbų gausoje, nesibaigiančių rūpesčių sūkuryje sako Dievas?

Penktadienio vakarą po darbų mokyklose, ištrūkę iš visų veiklų, mokytojai susirinko į svečių namus „Aušros žvaigždė“, esančius šalia benediktinų vienuolyno. Rekolekcijas pradėjome šv. Mišiomis, kurioms vadovavo Katechetikos centro vadovas kun. Linas Baltrušaitis.

Benediktinų vienuolyno sakrališkumas pamažu apgaubė ir mus: maldos laikas kartu su vienuoliais, grigališkasis giedojimas, mąstymai, kuriems vadovavo prioras tėvas Kazimieras Milaševičius OSB, o ir visa gamta padėjo nurimti ir įsiklausyti. Tėvas Kazimieras OSB kalbėjo apie tikrąjį krikščioniškąjį tapatumą, priminė, kad viena vertus, turime džiaugtis tuo, kas esame savo prigimtimi (esu kas esu), tačiau kita vertus, turime sugebėti ir atsisakyti to, kas manome, kad esame. Vėliau, kalbėdamas apie atgailą, tėvas Kazimieras priminė, kad gavėnia yra pats tinkamiausias laikas atnaujinti savo santykį, ryšį su Dievu, atsiversti, t.y. pakeisti savo mąstymą.

Didžiulė dovana tikinčiajam yra Susitaikinimo sakramento šventimas. Jį švęsti padėję keturi broliai kunigai pasirūpino, kad kiekvienas, išėjęs po šio sakramento, būtų tikrai atgaivintas ir prikeltas naujam kvėpavimui.

Po šių rekolekcijų mokytojai namo išvyko sutvirtėję ir atsinaujinę, džiaugdamiesi galimybe jas atlikti išvykus, o tai reiškia, kad visiškai atsitraukus iš pasaulio. Tokios dienos primena, kokie esame silpni ir kaip mums reikia Dievo malonės.

„20170326_Katechetikoscentras.JPG

Katechetikos centro metodininkė Rima Malavickienė

««« atgal