Naujienos

Prie Marijos kojų

Pasibaigus gegužės mėnesiui norisi pasidžiaugti, kad visą mėnesį mūsų širdys ir maldos, tarsi pavasarinės gėlės, kilo į Dievą ir Švč. Mergelę Mariją. Tikintieji rinkosi melstis gegužines pamaldas į parapijų bažnyčias, koplyčias, prie pakelės kryžių ar savuose namuose.

Iš atminties išnyra tie laikai, kai Jūrės miestelio moterys, kol nebuvo koplytėlės, rinkdavosi vienos pas kitas ir kartu giedodavo, džiaugdavosi Dievui už gyvenimo ir gyvybės dovaną. Dabar vakarais susibėgam į Jūrės Dievo Gailestingumo koplyčią ir visas savo širdies padėkas ir godas išklojame Dievui ir Mergelei Marijai. Galbūt ne kasdien kiekvienas galime (kartais darbuose užtrunkam, kartais ligos sutrukdo), bet norisi dėkoti Dievui, kad mūsų besirenkančių yra apie 15 asmenų.

„geguzine_2017_jure.JPG

Dar viena įdomi tradicija – kiekvieną gegužės dieną 20.00 val. Jūrės mietelio bendruomenė ir svečiai gali išgirsti triūba atliekamą giesmės „Marija Marija“ fragmentą. Tai – vieno iš parapijiečių iniciatyva.

Taigi, bėgame prie Marijos, šaukiamės jos pagalbos, prašomės užtariami ir tikime, kad Marija, Gailestingumo Motina išgirs mūsų maldas ir nuneš jas į Dievo rankas.

Jūrės miestelio tikintieji

««« atgal