Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlių asociacijos laikinųjų įžadų šventė

2017 m. gegužės mėn. 24 d. Marijampolės Šv.Vincento Pauliečio parapijos bažnyčioje susirinko Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlių asociacijos narės bei nemažas būrys parapijiečių. Šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupas Jo Ekscelencija Rimantas Norvila ir asociacijos kapelionas kun. Žydrūnas Kulpys, kiti kunigai tarnavo klausyklose. Pagiedojus Šventosios Dvasios himną, vyskupas R. Norvila visus pasveikino ir pasidžiaugė, kad asociacijos narės sėkmingai vykdo prisiimtus įstatų bei reglamento įsipareigojimus, kad didėja duodančių įžadus našlių skaičius, atsiranda naujai norinčių dalyvauti šioje asociacijoje.

Ganytojas akcentavo, kad labai svarbu suprasti, kad našlių pasiryžimai yra atsiliepti į Dievo meilę ir kvietimą savo likusį gyvenimą paaukoti Dievui, atsakyti į Dievo meilę, pasišvęsti Viešpačiui kuo daugiau dalyvauti vietinės bažnyčios gyvenime pagal našlės galimybes bei sugebėjimus, dar daugiau didinti ištikimybę liturginei ir asmeninei maldai.

Šią dieną dvi našlės: Anelė Vyšniauskienė ir Zita Paulevičienė padarė trečiuosius metinius skaistumo įžadus ir viena našlė Salomėja Dailydienė padarė pirmuosius įžadus vieneriems metams. Septynios našlės yra padarę amžinuosius skaistumo įžadus ankstesniais metais, keturios našlės yra susipažįstančios su asociacijos veikla.

„2017_nasles.jpg

Vyskupas R. Norvila pakvietė ir kitas našles pasidomėti šios asociacijos tikslais ir, esant pašaukimui, atsiliepti į Dievo kvietimą ir paaukoti savo likusį gyvenimą Dievui.

Po Šv. Mišių ir palaiminimo visi susirinko parapijos kavinaitėje draugiškai agapei ir pabendravimui.

Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlių asociacijos sekretoriato atstovė B. Žiemienė

««« atgal