Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras su dekanatų metodinių centrų vadovais apibendrino praėjusius mokslo metus

Besibaigiančius mokslo metus mokyklose palydi patys įvairiausi darbai: mokinių žinių patikrinimai, atsisveikinimai su ugdytiniais, ataskaitų rengimai ir ... pasiruošimai naujiems mokslo metams. Šiuo laikotarpiu ypatingai svarbu peržvelgti praeinančius mokslo metus, kurie mokytojams dovanojo džiugių sėkmės akimirkų, kasdienio nuoseklaus darbo, skaudžių patirčių... Tikybos mokytojas savo darbą įvertina iš tikėjimo ir meilės perspektyvos, nesėkmes priima, kaip galimybę augti ar nusižeminti.

Kokie buvo 2016/2017 mokslo metai, birželio 6 d. Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras pakvieti pasidalinti dekanatų metodinių centrų vadovus. Katechetikos centro vadovas kun. Linas Baltrušaitis pasveikino visus susirinkusius ir pakvietė kasmetinį posėdį pradėti malda, tuo tarsi dar kartą primindamas, kokia svarbi malda tikybos mokytojo darbe ir kasdienybėje. „Jūs atliekate labai svarbią paties Kristaus mums patikėtą užduotį skelbti išgelbėjimo žinią,“ - drąsinančiais Lietuvos vyskupų laiško žodžiais pradėta pagrindinė posėdžio dalis. Metodininkė Rima Malavickienė išsamiai pristatė ir apibendrino Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro darbą: organizuotus seminarus, konferencijas, konkursus, rekolekcijas mokytojams, mokytojų pamokų stebėjimo išvadas. Gera pasidžiaugti, kad į Katechetikos centro siūlytas veiklas atsiliepė daug vyskupijos mokytojų. Į praktinį seminarą „Metodinių priemonių dirbtuvės“ registravosi ir kitų vyskupijų mokytojai, o dr. Ingridos Gudauskienės „Giesmių giesmė. Biblinės meilės lyrikos įžvalgos apie žmogaus asmens gerovę“ sudomino ir lietuvių kalbos bei literatūros mokytojus.

Dekanatų metodinių centrų vadovai džiaugėsi mokytojų iniciatyvomis dekanate, savo parapijoje. Be to, vadovai galėjo vieni iš kitų pasisemti idėjų, planuodami kitų mokslo metų veiklos kryptis. Puikia maldos praktikos idėja „Maldos šeštadieniai“ dalinosi Aleksoto dekanato vadovė Renata Markevičienė. Metodinės dienos organizavimu vis kitoje dekanato parapijoje dalinosi Šalių dekanato vadovė Irmanta Bakienė. Ketvirtų klasių Tikybos olimpiados idėja, gimusi Alytaus dekanate, pamažu gali išaugti į vyskupijos mastu organizuojamą olimpiadą visų klasių mokiniams.

Pirmajai posėdžio daliai pasibaigus, visi posėdžio dalyviai rinkosi Pastoracinio centro koplyčioje švęsti Eucharistiją ir padėkoti Dievui už prasmingus, gausius įvairių veiklų mokslo metus. Šv. Mišias aukojo Katechetikos centro vadovas kun. Linas Baltrušaitis.

Antroji posėdžio dalis – naujų mokslo metų planavimas. Katechetikos cento bendradarbiai, atsižvelgdami į tikybos mokytojų poreikius, jau kalbino lektorius, rekolekcijų vedėjus, tarėsi dėl rekolekcijų vietų, paruošė ne vieno konkurso įvairių klasių mokiniams nuostatus, pradėjo registracijas ir t.t. Parapijinės katechezės referentė Lina Mažeikaitė pristatė savo srities naujienas. Jau dabar galima teigti, kad kitų mokslo metų darbui pasiruošta. Tik posėdžio pabaigoje malda ir išsakyti linkėjimai vasarai priminė, kad prieš didžiuosius darbus turėsime laiko pailsėti.

Katechetikos centro metodininkė Vilma Balandienė

««« atgal