Naujienos

Dvasininkų paskyrimai

Kun. Kęstutis Stankevičius atleistas iš Santaikos parapijos klebono bei Luksnėnų koplyčios aptarnavimo pareigų.

G. kan. Raimundas Žukauskas paliekant visose kitose pareigose yra skiriamas Santaikos parapijos klebonu.

Mons. Leonas Jakimavičius paliekant visose kitose pareigose yra skiriamas aptarnauti Luksnėnų koplyčią.

Kun. Donatas Rolskis atleistas iš Sintautų parapijos klebono pareigų bei paliktas kitose ankstesnėse pareigose.

Kun. Artūras Vaškevičius atleistas iš Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos vikaro, Alytaus Pataisos namų bei Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos kapeliono pareigų ir skiriamas Sintautų parapijos klebonu.

Kun. Valdas Simanavičius paliekant visose kitose pareigose yra skiriamas Alytaus Pataisos namų kapelionu.

Kun. Nerijus Žvirblys paliekant visose kitose pareigose yra skiriamas Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos kapelionu.

Kun. Romas Budrevičius atleistas iš Liubavo ir Akmenynų parapijų klebono, Kalvarijos parapijos vikaro bei Marijampolės Vaiko Tėviškės namų kapeliono pareigų ir skiriamas Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos vikaru.

Kun. Mindaugas Smetonis paliekant visose kitose pareigose yra skiriamas Liubavo parapijos klebonu.

Kun. Algirdas Petras Kanapka paliekant visose kitose pareigose yra skiriamas Akmenynų parapijos klebonu.

Kun. Gediminas Bulevičius atleistas Kalvarijos parapijos klebono bei Marijampolės dekanato vicedekano pareigų ir skiriamas Pilviškių parapijos klebonu bei Vilkaviškio dekanato vicedekanu.

Kun. Algirdas Žukauskas atleistas iš Pilviškių parapijos klebono bei Vilkaviškio dekanato vicedekano pareigų ir skiriamas Kalvarijos parapijos klebonu ir Marijampolės dekanato vicedekanu.

Diak. Valdemaras Mačys paskirtas atlikti pastoracinę praktiką Šakių parapijoje.

Diak. Laimonas Mituzas paskirtas atlikti pastoracinę praktiką Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijoje bei Pilnų namų bendruomenėje.

««« atgal