Naujienos

Kunigų paskyrimai

Kun. Jonas Povilaitis atleistas iš Kučiūnų parapijos klebono pareigų ir skiriamas Liškiavos parapijos altaristu.

Kun. Vytautas Sakavičius atleistas iš Ilguvos bei Paežerėlių parapijų klebono pareigų ir skiriamas Kučiūnų parapijos klebonu.

Kun. Francas Kuklys atleistas iš Pajevonio bei Lankeliškių parapijų klebono pareigų ir skiriamas Ilguvos bei Paežerėlių parapijų klebonu.

Kun. Audrius Kurapka atleistas iš Lekėčių, Kretkampio bei Žemosios Panemunės parapijų klebono pareigų ir skiriamas Pajevonio bei Lankeliškių parapijų klebonu.

Kun. Ričardas Kmitas atleistas iš Šilavoto bei Plutiškių parapijų klebono pareigų ir skiriamas Lekėčių, Kretkampio bei Žemosios Panemunės parapijų klebonu.

Kun. Remigijus Gaidys atleistas iš Šunskų parapijos klebono pareigų ir skiriamas Šilavoto bei Plutiškių parapijų klebonu.

Kan. Deimantas Brogys atleistas iš Aukštosios Panemunės parapijos klebono bei Aleksoto dekanato dekano pareigų ir skiriamas Šunskų klebonu bei pagelbėti sielovados darbe Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijoje.

Kun. Rimantas Baltrušaitis atleistas iš Tabariškių klebono bei Aleksandro Stulginskio universiteto kapeliono pareigų ir skiriamas Aukštosios Panemunės parapijos klebonu bei Aleksoto dekanato vicedekanu.

Kun. Arminas Lukoševičius skiriamas Tabariškių parapijos klebonu bei Aleksandro Stulginskio universiteto kapelionu.

Kun. Gintaras Urbštas paliekant visose kitose pareigose yra skiriamas Aleksoto dekanato dekanu.

G. kan. Robertas Bruzga atleistas iš Garliavos parapijos altaristo-vikaro pareigų ir skiriamas Aleksoto parapijos altaristu.

Kun. Jonas Cikana paliekant visose kitose pareigose yra atleistas iš Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos kapeliono pareigų.

Kun. Rimantas Simanavičius paliekant visose kitose pareigose yra skiriamas Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos kapelionu.

««« atgal