Naujienos

Kaip atpažinti naujuosius religinius judėjimus?

Vasario 23 dieną Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro organizuotas seminaras „Naujieji religiniai judėjimai“ buvo inicijuotas pačių tikybos mokytojų. Gal todėl į mons. dr. Arūno Jagelavičiaus vedamą seminarą registravosi toks gausus klausytojų būrys. Mokyklose ir savo aplinkoje mokytojai susiduria su žmonėmis: jaunais ir vyresniais, - kurie, atmetę šimtmečius puoselėtą krikščioniškąją tradiciją, susižavi naujomis dvasingumo formomis, išraiškomis, literatūra, meditacijų centrais ir kt. Akivaizdu, kad žmogus, atmetęs Dievą, nenustoja Jo trokšti, todėl griebiasi abejotinų dvasingumo praktikų, nevedančių niekur...

Mons. dr. Artūras Jagelavičius puikiai išstudijavęs šias aplinkybes, įvairių autorių literatūrą, Popiežiškosios kultūros tarybos, Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos dokumentą „JĖZUS KRISTUS – GYVOJO VANDENS NEŠĖJAS „Naujojo amžiaus“ (New Age) krikščioniškasis apmąstymas“ Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams pateikė aiškias nuorodas, kaip atpažinti naujuosius religinius judėjimus ir kaip įveikti metamą iššūkį autentiškam katalikų tikėjimui.

Mokytojai ir kavos pertraukų metu uždavinėjo klausimus lektoriui, dar kartą patvirtindami, kad naujiems iššūkiams reikia būti pasiruošusiems. Katalikų Bažnyčia alkstančiam Dievo žmogui tikrai turi ką pasiūlyti, dažnai net tą patį, ką įtaigiai siūlo naujų religinių judėjimų lyderiai. Peršasi išvada, kad mes, katalikai, turime nešti Gerąją Naujiena ne tik žodžiu, bet gyvu pavyzdžiu, nes tai veikia realiame gyvenime. Ir čia mūsų atsakomybė už Bažnyčią yra labai didelė.

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Vilma Balandienė

««« atgal