Naujienos

Gavėnios rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams

Kovo 2-4 dienomis Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai dalyvavo gavėnios rekolekcijose, kurios vyko kardinolo V. Sladkevičiaus tėviškėje esančiuose rekolekcijų namuose Guronyse (Kaišiadorių raj.). Rekolekcijoms vadovavo kun. bažn. muz. mgr., teol. dr. Vilius Sikorskas.

Mokytojai praleido nuostabų laiką, galėdami dar kartą pažvelgti į puikiai pažįstamus dalykus. Rekolekcijų vadovas kun. Vilius Sikorskas mąstymams pasiūlė Silvano Fausti SJ knygą „Evangelijos atminimas ir pasakojimas (pasakojamoji Morkaus katechezė)“. Knyga mokytojams tapo puikiu palydovu leidžiantis į Šventojo Rašto pažinimo kelionę, įsigilinant į Dievo valią kasdienėse situacijose. "Evangelijos atminime ir pasakojime" daugybė gilių įžvalgų ir minčių galima naudoti kaip sentencijas tiek sau, tiek ir pamokose.

Rekolekcijų vadovo iniciatyva aplankėme netoli esančią kontempliatyvią Betliejaus Mergelės Marijos Ėmimo į dangų vienuoliją. Nepabijoję sniego pusnių ir slidaus kelio, nusiteikę automobilius stumti jei reikės, šeštadienį turėjome nepakartojamą galimybę dalyvauti Vakarinėje liturginėje maldoje kartu su Betliejaus seserimis. Jų giedamos psalmės, ypatingas Dievo garbinimo būdas prie ikonų, priminė, kad melstis turime visa siela ir kūnu.

Laikas, skirtas atsinaujinimui, buvo apgaubtas rekolekcijų namams vadovaujančių Eucharistinio Jėzaus seserų (SJE) rūpesčiu ir dėmesiu. Nors lauke spaudė šaltukas, namuose buvo šilta ir jauku. Šiltuose rekolekcijų namuose galėjome melstis, mąstyti, skaityti Šventąjį Raštą bei pasiūlytą knygą tiek koplyčioje, tiek savo kambarėlyje. Nuostabi gamta, nors ir sukaustyta šalčio ir apklota sniegu, taip pat padėjo susikaupimui ir atrasti vidinę ramybę. Norintys galėjo melstis rožinį lauke, sustodami Rožinio slėpinių koplytėlių.

Dėkojame rekolekcijų vadovui kun. Viliui Sikorskui už paprastą priminimą kasdien kreipti savo gyvenimą (mintis, darbus, žodžius) Dievop. Dėkojame sesėms už šių namų jaukumą ir šiltumą. Dėkojame Jums, mieli tikybos mokytojai, kad esate ir norite atsinaujinti rekolekcijose.

„rekolekcijos_2 (1).jpg

„rekolekcijos_2 (2).jpg

Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro metodininkė Rima Malavickienė

««« atgal