Naujienos

Dievo gailestingumo koplyčios pašventinimo dešimtmečio šventė

Gegužės 26 d., šeštadienį, Jūrės miestelio gyventojai ir svečiai šventė Dievo gailestingumo koplyčios pašventinimo dešimtmetį. Renkantis svečiams į šv. Mišias pasitiko, o ir po jų, visus išlydėjo Kazlų Rūdos orkestras.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis. Jas celebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, kartu koncelebravo vyskupo generalvikaras monsinjoras Gintautas Kuliešius, garbės kanauninkas Kęstutis Vosylius ir kunigas Ignas Plioraitis. Šv. Mišių metu vietos bendruomenė patarnavo: vaikai, jaunimas ir senjorai giedojo, skaitė skaitinius ir nešė atnašas.

Po šv. Mišių padėkos įteiktos: jau dešimtį metų zakristijonaujančiam Juozui Juroniui besirūpinančiam koplyčios aplinka ir vidumi. Padėkota ir choro vadovei Mildai Ulevičiūtei, kuri nuolat stengiasi atnaujinti repertuarą naujomis giesmėmis ir rūpinasi repeticijomis. Padėka įteikta ir Aušrai Kondratienei, prižiūrinčiai, kad koplyčioje niekada netruktų žydinčių gėlių žiedų.

Kultūros namuose istorikas Juozas Banionis priminė kaip viskas prasidėjo, kaip vyko koplyčios statybos, kaip buvo renkamas koplyčios titulas, šventinimas kertinis akmuo, o vėliau ir pati koplyčia. Trumpai paklausę įdomių koplyčios statybų peripetijų (o, buvo ir negirdėtų dalykėlių!), perėjome prie vaišių stalo, kurį palaiminus visi vaišinosi ir džiūgavo bendrystėje.

Tikimės dar ne vieno dešimtmečio ir šimtmečio! Su Dievo pagalba.

„Jūrė.JPG

Rūta Jurkšaitė

««« atgal