Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlių įžadų šventė

2018 m. gegužės mėn. 30 d. Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos bažnyčioje susirinko Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlių asociacijos narės, bei nemažas būrys parapijiečių. Šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir asociacijos kapelionas kun. Žydrūnas Kulpys, kun. Valdemaras Smulskis tarnavo klausykloje.

Pagiedojus Šventosios Dvasios himną, vyskupas visus pasveikino ir pasidžiaugė, kad asociacijos narės sėkmingai vykdo pasišventusios našlės įsipareigojimus, kad didėja duodančių įžadus našlių skaičius, atsiranda naujai norinčių dalyvauti šioje asociacijoje.

Ganytojas akcentavo, kad labai svarbu suprasti, kad našlių pasiryžimai yra atsiliepimas į Dievo meilę ir kvietimą savo likusį gyvenimą paaukoti Dievui. Šis atsiliepimas apima dalyvavimą vietinės bažnyčios gyvenime pagal našlės galimybes bei sugebėjimus, ištikimybę liturginei ir asmeninei maldai.

Šią dieną dvi našlės - Anelė Vyšniauskienė ir Zita Paulevičienė padarė galutinius (amžinuosius) skaistumo įžadus, o našlė Salomėja Dailydienė padarė antruosius įžadus vieneriems metams. Nuo šiol jau devynios našlės yra padarę amžinuosius skaistumo įžadus, viena – laikinąjį, keturios našlės yra susipažįstančios su asociacijos veikla. Vyskupas R. Norvila pakvietė ir kitas našles pasidomėti šios asociacijos tikslais ir, esant pašaukimui, atsiliepti į Dievo kvietimą ir paaukoti savo likusį gyvenimą Dievui. Po Šv. Mišių ir palaiminimo visi susirinko vaišėms ir draugiškam pabendravimui parapijos kavinėje.

„izadai.jpg

Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlių asociacijos atstovė Birutė Žiemienė

««« atgal