Naujienos

Septyniasdešimt septintosios Budavonėje nukankintų kunigų metinės

Po alinančių karščių išaušusi vėsi, apniukusi birželio 23 diena tarsi bylojo apie rūsčią 1941 metų birželio 22-ąją, kai Budavonės miške bolševikai nukankino tris Vilkaviškio vyskupijos kunigus – Vaclovą Balsį, Joną Petriką ir kunigų seminarijos profesorių Justiną Dabrilą. Dvasininkai buvo suimti Lankeliškių parapijos klebonijoje.

Vėliau mirčiai atvežti į vietą, kurioje, atgavus nepriklausomybę nusistovėjo tradicija kasmet birželio mėnesio artimiausią šeštadienį prieš kunigų nukankinimo dieną aukoti šv. Mišias. Šiemet minėjimas sutapo su šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmių išvakarėmis. Kaip ir kasmet, į atokią Vilkaviškio rajono vietą tylomis rinkosi kunigai, tikintieji... Budavonės miškas visus pasitiko svetingai: matėsi, kad iš vakaro čia uoliai darbavosi aplinkinių kaimų bendruomenės žmonės, kiekvieną atvykstantįjį lyg svečią pasitiko Vilkaviškio dekanas prel. kan. Vytautas Gustaitis, Vilkaviškio vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, Bartninkų parapijos klebonas kun. Alvydas Dvareckas.

Gėlėmis papuoštas laikinas trijų kankinių kapas, uždegtos žvakelės prie trijų kryžių paminklo, kurio atstatymu 1989 m. pasirūpino Vilkaviškio Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, jaukus, tarsi stiprios šeimynos, tikinčiųjų susitikimas, liudijo apie įkvepiančią drąsiems darbams vietą. Vietą, iš kurios negali išvykti nepaliestas ir nesutvirtėjęs.

„budavone2.jpg

Šiemet šv. Mišias aukoti Budavonėje susirinko net 10 kunigų: Vilkaviškio vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliečius, Vilkaviškio dekanas prel. kan. Vytautas Gustaitis, Alvito parapijos klebonas kun. Vytautas Kajokas, Keturvalakių parapijos klebonas kun. Arvydas Jakušovas, Kybartų parapijos klebonas kun. Vaidotas Labašauskas, Kybartų parapijos altaristas kun. Vaclovas Stakėnas, Alksnėnų klebonas kun. Mindaugas Martinaitis, Virbalio klebonas kun. Gediminas Marcinkevičius, Pajevonio parapijos klebonas kun. Audrius Kurapka bei Vilkaviškio parapijos vikaras Deividas Baumila. Šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio dekanas prel. kan. Vytautas Gustaitis, jautrią homiliją sakė mons. Gintautas Kuliešius, jaunystėje ne kartą su mokytoju Kostu Janulaičiu lankęs šią vietą ir ją tvarkęs.

„budavone1.jpg

Po šventų Mišių savo kūrybos eilėraštį, skirtą Budavonės kankiniams, perskaitė poetas Jeronimas Šalčiūnas. Jo sodrų, tvirtą balsą keitė lietuviška daina. Ir buvo aišku – kol šie žmonės kasmet čia atvyks, tol bus saugojamas trijų be kaltės nukankintų kunigų atminimas. Šv. Mišiose dalyvavę vaikai ir jaunuoliai įkvėpė viltį, kad tai tikrai nebus pamiršta.

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Vilma Balandienė

««« atgal