Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2006 01 10)

Sausio 10 d. Marijampolėje vykusiame Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkime dalyvavo Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas ir juristas Vygantas Malinauskas. Svečiai kalbėjo apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2005 m. lapkričio 24 d. patvirtintą naują Katalikų Bažnyčios juridinių asmenų finansinės apskaitos tvarką, įsigaliojusią nuo šių metų sausio 1 d. Ji yra parengta, vadovaujantis Kanonų teisės kodekso nuostatomis bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikoje taikomas buhalterinės apskaitos taisykles ir praktikas. Ši apskaita siekia užtikrinti, kad Bažnyčios juridiniams asmenims patikėtas turtas būtų tinkamai apskaitomas, saugomas ir naudojamas.

Mons. Gintaras Grušas ir Vygantas Malinauskas supažindino vyskupijos kunigus su apskaitos tikslais, pateikė jos apžvalgą ir kalbėjo apie praktinio organizavimo klausimus.

Nauja Katalikų Bažnyčios juridinių asmenų apskaitos tvarka bendrais bruožais jau buvo pristatyta gruodžio mėnesį vykusiuose Vilkaviškio vyskupo susitikimuose su atskirų dekanatų kunigais. Juose taip pat kalbėta apie birželio mėnesį organizuojamo Vilkaviškio vyskupijos IV Eucharistinio kongreso prasmę bei konkrečius pasirengimo jam parapijų bei dekanatų lygmenyje etapus.

««« atgal