Naujienos

Kunigų ugdymo instituto „Aqua“ susirinkimas (2006 01 31)

Sausio 31 d. Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre Marijampolėje įvyko pirmasis šiais metais kunigų ugdymo instituto „Aqua“ narių susitikimas. Jo metu docentė Lina Šulcienė iš KTU HMF Filosofijos ir kultūrologijos katedros kalbėjo apie kūrybos fenomeną.

Apmąstyti pristatomą temą padėjo Milos Forman 1984 metais sukurto filmo „Amadeus“, pasakojančio apie genialų muziką Wolfgang Amadeus Mozart, fragmentai.

Buvo kalbama apie genijaus ir vidutinybės santykį bei apie tai, kad krikščioniui, kaip ir genijui, būdingas paprastumas ir ryžtas viską atiduoti dėl aukščiausio tikslo, kurį Evangelija pristato dirvoje atrasto lobio, brangaus perlo palyginimais (plg. Mt 13, 44–46). Pabrėžta, kad kūryba kyla iš žmogaus esmės. Jis nuolat kuria save, priimdamas įvairius sprendimus. Tačiau ieškant sprendimo konkrečiu atveju, žmogui reikia ne tiek jį sugalvoti, kiek „išskaityti“, įsižiūrėjus, įsiklausius į esamą padėtį. Tai nurodė ir Tomas Akvinietis (+1274), rašydamas, kad išmintingo valdovo įstatymas (lex) turi kilti iš sugebėjimo skaityti (legere) tikrovę. Taip pat kalbėta apie baimę, polinkį žvelgti į save kito akimis kaip kliūtis, trukdančias žmogui būti meno ir savęs paties kūrėju.

««« atgal