Naujienos

Suskambo Alytaus šv. Kazimiero bažnyčios varpas (2006 03 04)

Kovo 4-ąją – Alytaus šv. Kazimiero parapijos dangiškojo globėjo dieną – pirmą kartą bažnyčios bokšte suskambo varpas, kviesdamas tikinčiuosius švęsti Eucharistiją.

Šių maldos namų istorija neilga, bet ji savita tuo, kad yra paženklinta ryšiu su įvairių konfesijų krikščionimis. Pirmoji šv. Kazimiero bažnyčia Alytuje, pastatyta 1670 m., XIX a. tikriausiai buvo caro valdininkų uždaryta. Dabartiniai Lietuvos globėjo titulą turintys maldos namai Alytuje išaugo XIX a. pabaigoje ar XX a. pradžioje kaip carinės Rusijos karinės įgulos cerkvė. Vokietijos armijai I Pasaulinio karo metu užėmus Alytų, joje įkurta evangelikų liuteronų bažnyčia, skirta kariškiams. Vėliau, gretimais apsistojus Lietuvos kariuomenės kunigaikštienės Birutės antrajam ulonų pulkui, maldos namai tapo katalikų šv. Kazimiero filijine bažnyčia. Apie 1941 m. čia vėl įrengta cerkvė, po karo paversta sandėliu, klubu. 1990 m. pastatas sugrąžintas katalikams, rekonstruotas ir tuo būdu atgavęs maldos namų išvaizdą, kuri pokaryje buvo visiškai prarasta.

Ši bažnyčia Alytuje, anksčiau skirtingu laiku tarnavusi įvairių konfesijų krikščionims, dabar regi juos, besimokančius pagarbiai dalintis tais pačiais maldos namais: be katalikų, čia didžiųjų švenčių ar kitomis progomis susirenka melstis ir vietinių stačiatikių bendruomenė, kuriai patarnauja atvykstantis jų kunigas. Suskambęs varpas taip pat liudys ekumeniškų nuostatų įkvėptą krikščionių brolybę, nes jis Alytų pasiekė iš Vokietijos, tarpininkaujant Šakių evangelikų liuteronų parapijos klebonui kun. Virginijui Kelertui. Ant varpo pažymėti 1921 metai liudija, kad jis ne daug jaunesnis už pačią bažnyčią, o vokiečių kalba išlietas užrašas „KANTRŪS SIELVARTE!“ („GEDULDIG IN TRÜBSAL!“) taip pat primins ne tik šių maldos namų skaudžią istoriją bei tikinčiųjų patirtus skausmus, bet ir kvies būti ištvermingais kelyje į vienybę, pagrįstą tiesa ir meile. Būtent meilė yra kantri ir visa pakelianti (1 Kor 13, 4. 7). Prasminga, kad šiam iš Vokietijos atkeliavusiam varpui pagal katalikišką tradiciją buvo suteiktas „Šv. Benedikto“ vardas, primenantis ir iš Vokietijos kilusį dabartinį popiežių Benediktą XVI, kuris jau pirmose Mišiose po išrinkimo pabrėžė įsipareigojąs skatinti ekumenizmą, siekti pilnos krikščionių vienybės atstatymo, negailėdamas jėgų, o savo pirmąją encikliką „Deus caritas est“ skyrė giliam krikščioniškosios meilės apmąstymui.

Vasario 26 d. su Alytaus šv. Kazimiero parapijos bendruomene meldėsi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, palaiminęs varpo kelionę į bažnyčios bokštą. Jame pirmą kartą suskambęs kovo 4 d., varpas bus dar vienu išoriniu šventovės bruožu, primenančiu sakralinę jos paskirtį, skaidriu gaudesiu kviečiančiu bendruomenę „Viešpaties Angelo“ maldai, švęsti Eucharistiją ir liudyti Evangeliją savo gyvenimu. Kartu jis primins ir ekumenizmo dvasią, išreiškiančią krikščionių vienybės troškimą ir pastangas jos siekti.

««« atgal