Naujienos

Kunigų paskyrimai (2007 05 04. 18)

Kun. Vladas Jurgis Bobinas atleistas iš Garliavos parapijos altaristo pareigų ir paskirtas Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos altaristu.

Kan. emer. jubil. Juozas Barkauskas atleistas iš Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos altaristo pareigų ir paskirtas Marijampolės specialiųjų globos namų kapelionu.

««« atgal