Naujienos

Įkurtas Prienų dekanatas (2007 06 14)

Pertvarkius Vilkaviškio vyskupijos Aleksoto ir Alytaus dekanatus, įkurtas Prienų dekanatas. Jam priskirtos 8 Prienų rajone esančios parapijos, iš kurių 7 iki šiol priklausė Aleksoto, o 1 – Alytaus dekanatui.

Po pertvarkymo, Aleksoto dekanatui liko šios parapijos:

Aleksoto šv. Kazimiero,
Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo,
Braziūkų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo,
Ežerėlio šv. Antano Paduviečio,
Garliavos Švč. Trejybės,
Margininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės,
Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies,
Rokų šv. Antano Paduviečio,
Šlienavos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo,
Tabariškių Kristaus Karaliaus,
Zapyškio šv. Jono Krikštytojo.

Alytaus dekanatui priklauso šios parapijos:

Alytaus šv. Angelų Sargų,
Alytaus šv. Kazimiero,
Alytaus Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos,
Krokialaukio Kristaus Atsimainymo,
Miroslavo Švč. Trejybės,
Rumbonių Švč. Trejybės,
Santaikos Kristaus Karaliaus,
Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų,
Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies.

Prienų dekanatą sudaro šios parapijos:

Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės,
Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos,
Naujosios Ūtos šv. Vincento Pauliečio,
Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų,
Prienų Kristaus Apsireiškimo,
Skriaudžių šv. Lauryno,
Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies,
Veiverių šv. Liudviko.

Prienų dekanato dekanu paskirtas Prienų parapijos klebonas kun. Jonas Baliūnas.

««« atgal