Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos kurijos ir Pastoracinio centro darbuotojų piligrimystė į Šiluvą (2008 02 13)

Vasario 11 d. Bažnyčia mini Švč. Mergelės Marijos apsireiškimą Liurde, įvykusį prieš 150 metų. Šia proga vasario 13 d., vyskupo Rimanto Norvilos iniciatyva, Vilkaviškio vyskupijos kurijos ir Pastoracinio centro darbuotojai dalyvavo maldingoje kelionėje į Šiluvą, kurioje Dievo Motina apsireiškė prieš 400 metų. Pakeliui į Šiluvą kalbėjome rožinio maldą ir susipažinome su Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejaus programa.

Tradiciškai į Šiluvą buvo suvažiavę nemažai maldininkų iš visos Lietuvos. Šv. Mišias koncelebravo didelis būrys vyskupų ir kunigų, liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupo augziliaras Jonas Ivanauskas. Homilijos metu vyskupas priminė, kad tradicija kiekvieno mėnesio 13 dieną keliauti į Šiluvą ir čia įvairiomis intencijomis melsti Švč. Mergelės Marijos užtarimo gyvuoja nuo 1983 metų, kai tuometinis Šakių dekanas, dabartinis Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC pargabeno Lietuvos katalikams airių katalikų dovaną – Švč. Mergelės Marijos statulą. Greitai šis pamaldumas prigijo, į Šiluvą sukviesdamas vis didesnį maldininkų skaičių.

Po iškilmingo Eucharistijos šventimo buvome pakviesti į susitikimą su vyskupu Jonu Ivanausku, kuris pristatė pagrindines Kauno arkivyskupijos aktualijas, rengiantis Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejui. Su ganytoju aptarėme ir rugsėjo mėnesį planuojamą jaunimo piligriminę kelionę pėsčiomis iš Marijampolės į Šiluvą.

Lina Mažeikaitė
Vilkaviškio vyskupijos Krikščioniškojo švietimo referentė

««« atgal