Naujienos

Kunigų paskyrimai (2008 02 26)

Kun. Gintautas Kuliešius atleistas iš Bagotosios parapijos klebono pareigų ir paliktas kitose ankstesnėse pareigose.

Kun. Juozas Fakėjavas paskirtas Bagotosios parapijos klebonu ir jam pavesta talkinti Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro veikloje.

««« atgal