Naujienos

Aleksoto ir Prienų dekanatų ministrantų diena (2008 03 01)

Kovo 1-ąją Išlauže surengta Aleksoto ir Prienų dekanatų ministrantų diena „Tarnauju Viešpačiui“. Renginyje dalyvavo aktyviai savo parapijų bažnyčiose šv. Mišioms patarnaujantys vaikai. Susirinkusieji pirmiausiai susipažino ir pasidalino mintimis apie tai, ko laukia iš šios dienos. Dauguma sakė, kad tikisi, jog su bendraminčiais praleistas laikas sustiprins solidarumą ir neleis jaustis vienišiems.

Maldoje apmąstę Evangelijos ištrauką apie Paskutinę vakarienę, ministrantai pasitikrino žinias viktorinoje: šv. Mišių patarnautojai privalo žinoti ne tik savo pareigas Eucharistijos liturgijoje, bet taip pat ir bažnytinių rūbų, indų ir kitų reikmenų pavadinimus.

Buvo išrinkti pirmieji nariai į formuojamą Vilkaviškio vyskupijos Ministrantų tarybą, kuri rūpinsis šv. Mišių patarnautojų ugdymu, skatins jų veiklą. Tarybą sudarys 14–18 metų ministrantai, po du iš kiekvieno dekanato. Aleksoto dekanatą joje atstovaus Ežerėlio parapijos ministrantai Giedrius Gricevičius ir Titas Tamkvaitis, o Prienų – Gratas Baranauskas iš Išlaužo bei Kastytis Kaškonas iš Prienų parapijos.

Katechezėje Pakuonio klebonas kun. Rimas Pilypaitis pasidalino savo ministrantų patirtimi, peržvelgė šv. Mišių struktūrą ir atkreipė dėmesį į kai kurias patarnautojų daromas klaidas. Vėliau vyko užsiėmimas „Ministrantų vertybės“. Visi susirinkusieji pritarė, kad ne kiekvienas vaikas iš karto gali būti ministrantu, nes reikia ne tik žinoti, kaip ir kodėl patarnauti šv. Mišiose, bet ir pasižymėti tam tikromis savybėmis.

Ši ministrantų diena baigėsi šv. Mišiomis Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos bažnyčioje. Dėkojome Dievui už tai, kad Jis leido mums susirinkti, prašėme palaiminti kitus šv. Mišių patarnautojų susitikimus, kad jie duotų daug gausių vaisių.

Už priėmimą ir pagalbą, rengiant šią ministrantų dieną, nuoširdžiai dėkojame Išlaužo pagrindinės mokyklos direktorei Rasai Žilinskienei bei Išlaužo parapijos klebonui kun. Žydrūnui Burniui.

Lina Mažeikaitė

««« atgal