Naujienos

Kunigų ugdymo instituto „Aqua“ susirinkimas (2008 04 29)

Balandžio 29 d. Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre Marijampolėje vykusio kunigų ugdymo instituto „Aqua“ susirinkimo metu kalbėta tema „Vertybių krizė“. Susitikimo viešnia buvo Vilniaus kunigų seminarijoje teologinę antropologiją ir bendrąją sociologiją dėstanti dr. Eglė Laumenskaitė.

Prelegentė atkreipė dėmesį į kai kuriuos lietuvių tautos bruožus. Vienas iš jų, kad sugebama labai gerai mobilizuotis pavojuje, tačiau taikos metu besaikis naudos vaikymasis atneša susiskaldymą, grasinantį valstybingumo ir kitų labai svarbių dalykų praradimu. Lietuvoje pastebimas kolektyvistinis mentalitetas, asmeninės atsakomybės stoka. Iš jų išvaduoja krikščionybė, kurianti bendruomenę, pagrįstą asmenų ryšiu, požiūriu į žmogų kaip į tikslą, vertybę, bet ne priemonę. Tačiau Lietuva priėmė Krikštą gana vėlai, o reikia nemažai laiko, kol krikščionybė giliai įleidžia šaknis.

Susitikimo metu kalbėta apie tai, kaip šiandien reikia skelbti Evangeliją, kad žmogus joje išgirstų ne abstrakčią tiesą, bet pajustų labai asmeniškai jį liečiančią tikrovę, patraukiančią ir sužavinčią savo esme, išreikšta Jn 3, 16: „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“.

Dr. Eglė Laumenskaitė, anksčiau dalyvavusi Lietuvos švietimo sistemos reformoje, pabrėžė, kad švietimas yra tik regima išraiška neregimo vertybinio pagrindo, kurio formavime lemiamą vaidmenį atlieka religija, Bažnyčia. Ji ir šiandien privalo būti saugotoja ir gynėja autentiškų vertybių, kurios nėra suvedamos į materialines gėrybes, siaurus atskirų grupių interesus, bet kreipia į žmogišką pilnatvę, bendrystę su kitais, augina visuomenę.

Buvo kalbama ir apie šeimos krizę, kuriai spręsti reikalinga, kad abu sutuoktiniai – vyras ir moteris – prisiimtų atsakomybę ir kasdienybėje ja teisingai dalintųsi.

Kun. Mindaugas Martinaitis
Prienai

««« atgal