Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos Caritas seminaras Alksnėnuose (2008 05 01)

Gegužės 1-ąją, šv. Juozapo Darbininko dieną, Alksnėnų parapijoje vyko seminaras Vilkaviškio vyskupijos Caritas programos „Didysis draugas / Didžioji draugė“ savanoriams. Jo pavadinimas „Tapk mano draugu, man tavęs labai reikia!“ priminė šios programos esmę – tai suaugusio bendravimas su vaiku, siekiant ugdyti ir stiprinti jo asmenybę.

Prieš išvykstant į Alksnėnus, Marijampolėje Didžiuosius draugus ir seminaro vadovus palaimino ir geros, prasmingos bei kupinos Dievo malonių dienos palinkėjo vysk. Juozas Žemaitis MIC.

Alksnėnuose susirinkusius seminaro dalyvius Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centro referentas Aurimas Galianovas supažindino su savanoriškos veiklos programoje „Didysis draugas / Didžioji draugė“ principais, atsakomybe ir įsipareigojimais. Buvo aiškinamasi, kas yra tikroji savanorystė, kokia jos reikšmė ir vieta žmogaus gyvenime, kokie šio pasirinkimo motyvai, ko reikia, kad būtum sektinu pavyzdžiu Mažajam draugui.

Dalyviai turėjo ir aktyvios veiklos: ravėjo gėlynus, rinko šiukšles, sėjo žolytę, valė langus. Gerai ir linksmai padirbėję, visi skubėjo pietauti.

Po pietų vyko paskaita apie bendravimo su socialinės atskirties šeimų vaikais ypatumus ir vidinį išgydymą. Savo įžvalgomis pasidalino Alksnėnų parapijos klebonas kun. Arūnas Simonavičius. Buvo aptartos galimos šeimų, kuriose vaikai gyvena, situacijos, kaip reikėtų elgtis, iškilus problemoms. Kunigas Arūnas kalbėjo, kad reikia priimti vaiką tokį, koks jis yra, be išankstinės nuomonės apie jį, ir pabrėžė, kad labai svarbi yra malda už Mažuosius draugus bei jų šeimas. Po paskaitos mokytasi planuoti Didžiųjų ir Mažųjų draugų veiklą, išsikelti tikslus bei uždavinius.

Seminaras baigėsi šv. Mišiomis Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje ir piligrimine kelione į Mažučių koplytėlę, kur sugiedota Švč. Mergelės Marijos litanija.

Renginys buvo naudingas ne tik naujai prisijungusiems programos nariams, bet ir jau esamiems. Dalyviai dėkingi seminaro organizacinei komandai.

Erika Paltanavičiūtė
Vilkaviškio vyskupijos Caritas Didžioji draugė

««« atgal