Naujienos

Apaštalo Pauliaus metų pradžios iškilmė Vilkaviškio katedroje (2008 06 29)

Birželio 29 d. Vilkaviškio katedroje buvo iškilmingai švenčiama jubiliejinių 2000-ųjų metų nuo apaštalo Pauliaus gimimo pradžia. Jie visoje Bažnyčioje tęsis iki 2009 m. birželio 29 d.

Į šventę buvo pakviesti atstovai iš visų vyskupijos parapijų. Juos pasveikino vysk. Rimantas Norvila ir dekanas prel. Vytautas Gustaitis. Po to vyko konferencija apie šv. Pauliaus asmenį, jo gyvenimą ir reikšmę mūsų laikų krikščionims. Šia tema kalbėjo Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete dekanas dr. Benas Ulevičius.

Vyskupijos Jaunimo centro referentė Diana Rugienytė ir kunigas Žydrūnas Kulpys pristatė apaštalui Pauliui skirtą parodą, kurią parengė vyskupijos Pastoracinis centras. Ji yra vienas iš šv. Pauliaus metų akcentų Vilkaviškio vyskupijoje. Parengti du parodos komplektai, kurie nuo šių metų birželio 29 d. iki kitų metų birželio 29 d. keliaus per visas vyskupijos parapijas. Kiekvienoje iš jų paroda pabus po savaitę. Vienas komplektas liepos mėnesį tęs kelionę Vilkaviškio, o antrasis – Lazdijų dekanate.

Parodą sudaro keturiolika stendų. Jie pristato šv. Pauliaus asmenį ir jo skelbiamą žinią. Parodos tekstai, iliustracijos, žemėlapiai vaizdžiai ir įtaigiai kalba apie apaštalo kilmę, aplinką, kurioje jis augo, pirmuosius jo žingsnius ir siekius, atsivertimą kelyje į Damaską, apaštalines keliones, kankinystę. Paroda taip pat supažindina su šv. Pauliaus maldos bruožais, jo aprašytomis charizmomis, dvasinės kovos ginklais, himnu meilei, kitomis svarbiomis mintimis.

Vidurdienio šv. Mišias katedroje aukojo per 20 vyskupijos kunigų. Joms vadovavęs vysk. Rimantas Norvila atkreipė dėmesį į tai, kuo viso pasaulio tikintiesiems svarbus Tautų apaštalu vadinamas Paulius, žinomas kaip vienas iš svarbiausių ir uoliausių Kristaus Evangelijos skelbėjų, išskirtinė asmenybė. Jo mokymą, tikėjimo patirtį, misijų keliones mums pristato Naujojo Testamento Apaštalų darbų knyga. Šv. Pauliaus gyvenimo ir minčių pažinimas turėtų skatinti labiau suvokti savo pašaukimą bei atsakomybę. Tam galėtų pasitarnauti ir piligriminės kelionės Tautų apaštalo takais.

Šv. Mišių metu buvo įšventinti du nauji Vilkaviškio vyskupijos diakonai ir du kunigai. Neopresbiteriai kun. Linas Baltrušaitis ir kun. Gediminas Keršys paskirti Vilkaviškio parapijos vikarais. Naujiesiems diakonams Gintui Grigelevičiui ir Aurimui Stiklakiui, greta pastoracinės praktikos Kazlų Rūdos ir Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijose, pavesta koordinuoti apaštalo Pauliaus jubiliejinių metų renginius Vilkaviškio vyskupijoje.

Po šv. Mišių ir palaiminimo vysk. Rimantas Norvila kiekvienos parapijos atstovams įteikė šv. Pauliaus jubiliejinių metų simbolinį ženklą – aliejinę lempelę, panašią į tas, kurias naudojo pirmųjų amžių krikščionys. Jos bus uždegamos visose vyskupijos bažnyčiose pagrindinių pamaldų metu.

Numatoma, jog parapijose per šv. Pauliaus metus subręs daug įvairių gražių iniciatyvų: vyks Tautų apaštalui skirtos konferencijos, susitikimai, rekolekcijos atskiroms tikinčiųjų grupėms.

Birutė Nenėnienė

««« atgal